Sökning: "Eyvind johnson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Eyvind johnson.

 1. 1. Omvägar kring verkligheten - en studie om arketyper och individuation i Romanen om Olof

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Tommy Oksanen; [2012]
  Nyckelord :Arketyp; djuppsykologi; Jung; Freud; Eyvind; Johnson; individuation; sagor; Romanen om Olof;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur Olofs inre utveckling i Romanen om Olof från 1934-1937 av Eyvind Johnson kan läsas med hjälp av sagorna. I uppsatsens första del ges en beskrivning av syfte och frågeställning, metod och en översikt av tidigare tolkningar av sagorna i Romanen om Olof. Metoden utgår ifrån Jungs arketyp- och individuationsbegrepp. LÄS MER

 2. 2. "Ordens träl" : Maskulinitet i Eyvind Johnsons Romanen om Olof

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Karl Kockum; [2012]
  Nyckelord :maskulinitet; genus; kön; performativitet; Eyvind Johnson; Romanen om Olof; Butler; Kosofsky-Sedgwick; Connell; performativitet; manlighet; manlighetsforskning; homosocialt begär; diskurs; femininitet; hegemonisk maskulinitet; manlig gemenskap;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete syftar till att med utgångspunkt i teorier om maskulinitet, performativitet och homosocialt begär undersöka maskulinitet i Eyvind Johnsons tetralogi Romanen om Olof. De frågor som riktas till texten kretsar kring hur maskulinitet konstrueras och upprätthålls i romanserien. LÄS MER

 3. 3. Att rädda sanningen genom en lögn : En studie av sagorna i Eyvind Johnsons Romanen om Olof

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Stockholms universitet/Stockholms universitetInstitutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Stella Ibsen; [2009]
  Nyckelord :Johnson; Eyvind; sagan; Romanen om Olof;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en studie av Eyvind Johnsons användande av sagoformen i romansviten Romanen om Olof (1934-37), och behandlar de fyra sagor som infogats i verket. Utgångspunkten är Johnsons eget påstående att sagorna är "på sitt sätt det mest realistiska i boken". LÄS MER

 4. 4. Utanförskap och identitet : en studie av Eyvind Johnsons roman Herr Clerk, vår mästare

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Litteraturvetenskap och nordiska språk

  Författare :Mats Tormod; [2006]
  Nyckelord :Svenska romaner - Eyvind Johnson;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt från en analys av Eyvind Johnsons tidiga roman Herr Clerk, vår mästare och dess olika versioner, diskuteras författarens förhållande till det självbiografiska berättandet, den möjliga eller omöjliga konstruktionen av ett jag i och utanför texten.Det utanförskap som tematiskt karaktäriserar delar av Johnsons författarskap har som regel förståtts ur ett klassperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Tiden, minnet, kriget och dess följder : Studier i Eyvind Johnsons verk, särskilt noveller

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Fredrik Smeds; [2004]
  Nyckelord :Eyvind Johnson; noveller;

  Sammanfattning : (Tiden, minnet, kriget och dess följder. Studier i Eyvind Johnsons verk, särskilt noveller. Fredrik Smeds, D-uppsats i Litteraturvetenskap, Karlstads universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, vt 2004.) Författaren undersöker berättartekniken i fyra av Eyvind Johnsons noveller om nutida krig och deras följder. LÄS MER