Sökning: "F¨orstudie"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet F¨orstudie.

  1. 1. Integrating Monitoring Systems - Pre-Study

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

    Författare :Marcus Blom; Kim Hammar; [2016]
    Nyckelord :Network Management; NOC; Pre-study; GUI; SNMP; Usercentered design; Human Perception Theory; MIC Nordic; Nätverksövervakning; NOC; F¨orstudie; GUI; SNMP; Användarcentrerad design; Läran om hur människor uppfattar saker och ting; MIC Nordic;

    Sammanfattning : Failures in networks that reside in business environments cause harm to organizations depending on them. Every minute of inoperativety is hurtful and as a network adminstrator you want to minimize the rates of failures as well as the time of inoperation. Therefore, a fruitful network monitoring system is of great interest for such organizations. LÄS MER