Sökning: "FÖRFATTARE: Therese"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden FÖRFATTARE: Therese.

 1. 1. I Sverige omfattas alla kvinnor och flickor av mänskliga rättigheter-inte bara vissa : En kvalitativ studie om olika svenska aktörers arbete med hedersrelaterat våld

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Therese Blomqvist; [2018]
  Nyckelord :honour related violence; cultural perspective; gender perspective; work method; organization; hedersrelaterat våld; kulturellt perspektiv; könsperspektiv; arbetsmetod; organisation;

  Sammanfattning : Titel: I Sverige omfattas alla kvinnor och flickor av mänskliga rättigheter–inte bara vissa. En kvalitativ studie om olika svenska aktörers arbete med hedersrelaterat våld. LÄS MER

 2. 2. Effekten av frukt och grönsaker på riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom. En systematisk översiktsartikel.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Therese Hjort; Maria Minter; [2017-06-07]
  Nyckelord :frukt; grönsaker; BMI; blodtryck; LDL- och HDL- kolesterol; fruit; vegetable; blood pressure; LDL- and HDL- cholesterol;

  Sammanfattning : Title: Effect of fruit and vegetables on risk factors for cardiovascular disease. A systematic review. LÄS MER

 3. 3. Hur investmentbolag påverkar kapitalstrukturen i sina innehav : En fallstudie av Ratos

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johan Asplund; Henrik Norrman; Therese Rodger; [2017]
  Nyckelord :Capital Structure; LBO; Leveraged buyouts; Private Equity; Investment company; Debt-to-Equity; Equity rati; Kapitalstruktur; LBO; Leveraged buyouts; Private Equity; Investmentbolag; Nyckeltal; Skuldsättningsgrad; Soliditet;

  Sammanfattning : Examensarbete i foretagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, 2FE93E, VT 2017 Författare Johan Asplund, Henrik Norrman och Therese Rodger Handledare Andreas Stephan Titel Hur investmentbolag paverkar kapitalstrukturen i sina innehav - En fallstudie av Ratos Bakgrund Bolags kapitalstruktur, fördelningen mellan bolagets tillgångar och skulder, visar hur bolaget finansierar sin verksamhet. Private Equity bolag lånar kapital för att kunna investera i nya uppköp av onoterade bolag och har ofta en begränsad planerad ägarhorisont. LÄS MER

 4. 4. Vilket uppvärmningssystem lämpar sig bäst i framtida stadsdelar med låg energianvändning? : En studie av fjärrvärme, bergvärme och solvärme.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Julia Ragnarsson; Therese Derevall; [2017]
  Nyckelord :fjärrvärme; lågenergibyggnader; geovärme; solvärme; LCC;

  Sammanfattning : Bostads- och servicesektorn står för ungefär 40 % av Sveriges. Total energianvändning. En stor andel går till att värma byggnader. Idag är det dominerande uppvärmningssystemet fjärrvärmen i flerbostadshus i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Motivation, provision och kvalitativa arbetsuppgifter : Vilken påverkan har ekonomiska incitament för motivationen vid kvalitativa arbetsuppgifter?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Therese Wiborg; Saija Kritz; Thomas Nord; [2017]
  Nyckelord :Motivation; provision; kvalitativa arbetsuppgifter; ekonomiska incitament;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Kurskod 2FE93E, VT 2017 Författare: Saija Kritz, Thomas Nord och Therese Wiborg Handledare: Yuliya Ponomareva Titel: Motivation, provision och kvalitativa arbetsuppgifter. Vilken påverkan har ekonomiska incitament för motivationen vid kvalitativa arbetsuppgifter? Bakgrund: Företag använder sig av ekonomiska incitament för att öka målkongruensen hos de anställda och företaget. LÄS MER