Sökning: "Fältinspelning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Fältinspelning.

 1. 1. Sökandet efter min musikaliska identitet- En undersökning av mitt album, Dualism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Stefan Oreščanin; [2020-06-17]
  Nyckelord :Konstnärligt uttryck; albumprojekt; fältinspelning; undersökning; personligt ramverk;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöker författaren sitt konstnärliga uttryck inom ramarna av ett albumprojekt. Detta gör han för att förstå de konstnärliga val som hans musik består av och i synliggörandet av de valen ämnar han att skapa en referensram för vilka konstnärliga val han kan undvika när han vill skapa musik på nya sätt. LÄS MER

 2. 2. Omgivningens musikalitet : Fältinspelningens roll i skapandeprocessen hos tre nutida experimentella musikskapare

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Edvina Ström Fahlqvist; [2019]
  Nyckelord :Fältinspelning; field recording; skapandeprocess; konstnärsskap; komposition; musikskapande; inspelning; inspiration;

  Sammanfattning : This essay examines how field recordings have been used in composition historically, and how three contemporary composers are using field recording as an element in their compositional practice. With focus on the relationship between detailed listening to sonic environments, inspiration and musical composition and the correlation between these aspects, this essay investigates a few examples of current artistic practices wherein field recording has been used as an integral part of the artistic process. LÄS MER

 3. 3. Från ljud till musik : Ett experimenterande med ljud i filmberättande

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Minna Bolin; [2018]
  Nyckelord :Filmmusik; komposition; filmmusikkomposition; master; fältinspelning; field recording; Vi Andra; Stockholms Dramatiska Högskola;

  Sammanfattning : Vad berättar ljud för oss? Olika ljud ger olika konnotationer beroende på vem som lyssnar, vad den har för förkunskaper och erfarenheter. Lyssnandet är i allra högsta grad subjektivt. LÄS MER

 4. 4. Inspelning av djurläten

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Kristoffer Beijer; Anthon Elfström; [2012]
  Nyckelord :Ljudproduktion; Fältinspelning; Djurhantering; Ljuddesign;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är skrivet av Kristoffer Beijer och Anthon Elfström på Digital ljudproduktion. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur inspelning av djurläten skall gå till för att få en så bra slutprodukt att den kan användas i framtida mediaproduktion. LÄS MER