Sökning: "Fältsjukhus"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Fältsjukhus.

 1. 1. Patientsäkerhet under fältmässiga förhållanden

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefin Olsson; Elsa Persson; [2021-05-18]
  Nyckelord :Intraoperativ Omvårdnad; Fältsjukhus; Patientsäkerhet; Operationssal;

  Sammanfattning : Background: Military medicine has historically been an important driving force in terms of medical development and there are plenty of examples of changes in healthcare that are rooted in the military. Specialist nurses in the fieldwork towards the same goals as in civilian healthcare, but with limited resources and under other circumstances. LÄS MER

 2. 2. Vem tog initiativet och vad blev resultatet? : En studie kring Försvarsmakten bidrag till samhällsstöd under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Hans Holmqvist; Jonny Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Försvarsmakten; krishantering; corona; pandemi; samverkan;

  Sammanfattning : När det vid årsskiftet 2019-2020 rapporteras i media om ett nyupptäckt virus i Kina som börjar spridas, anade inte många vad som sedan skulle hända under året. Människor dör i hög takt och viruset som får folknamnet Corona hittar till Europa och Sverige i januari 2020. LÄS MER

 3. 3. Specialistsjuksköterskors upplevelse av att vårda kritiskt sjuka patienter i ett tält, under SARS-CoV-2 pandemin: Fältsjukhuset IVA Kronan

  Magister-uppsats,

  Författare :Ann-Christine Ljungdahl; [2020-11-24]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Covid-19; Fältsjukhus; Intensivvård; Omvårdnad; Pandemi; SARS-COV-2; Specialistsjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Background:Intensive care nurses work in a high-tech environment and are responsible for caring for the critically ill patients with failure of one or more organs, minimizing risks and preventing complications. Sweden lacks specialist nurses, and there is shortage of space that requires shortcomings in the work environment, stress, poorer patient safety and the risk of injuries. LÄS MER

 4. 4. Förbättring av layout för kapningsstation på Blomberg & Stensson AB : Layoutoptimering och riskanalys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Industriell Produktion

  Författare :Filip Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Layout optimization; Produktionsutveckling; Layout optimering; Riskanalys; Arbetsmiljö och ergonomi; Kapningsstation; Bandsåg för material i metall; CAD; Säkerhet och miljö på en arbetsplats; Intervjuer; observationer;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts som en del av högskolutbildningen Maskinteknik vid Linköpings universitet. Rapporten är skriven på uppdrag av Blomberg & Stensson AB i Katrineholm som ingår i en företagsgrupp med företaget X-modul samt Engströms Verkstäder. LÄS MER

 5. 5. Mobilenhet för Akutintag : Förslag till konstruktion av ett fältsjukhus för akuta sjukvårdsinsatser

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Javier Ledezma; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER