Sökning: "Fältsjukhus"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Fältsjukhus.

 1. 1. Patientsäkerhet under fältmässiga förhållanden

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefin Olsson; Elsa Persson; [2021-05-18]
  Nyckelord :Intraoperativ Omvårdnad; Fältsjukhus; Patientsäkerhet; Operationssal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Militärmedicin har genom historien varit en viktig drivkraft vad gäller medicinsk utveckling och det finns gott om exempel på förändringar i sjukvården som har sin grund i det militära. Specialistsjuksköterskor i fält arbetar mot samma mål som inom civil sjukvård men med begränsade resurser och under andra omständigheter. LÄS MER

 2. 2. Vem tog initiativet och vad blev resultatet? : En studie kring Försvarsmakten bidrag till samhällsstöd under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Hans Holmqvist; Jonny Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Försvarsmakten; krishantering; corona; pandemi; samverkan;

  Sammanfattning : När det vid årsskiftet 2019-2020 rapporteras i media om ett nyupptäckt virus i Kina som börjar spridas, anade inte många vad som sedan skulle hända under året. Människor dör i hög takt och viruset som får folknamnet Corona hittar till Europa och Sverige i januari 2020. LÄS MER

 3. 3. Ventilation i Fältsjukhus under en pandemi

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Marial Kabawi; Gabro Chamoun; [2021]
  Nyckelord :field hospital; Covid-19; ventilation; air change rate; particle measurement; airflow; smoke test.;

  Sammanfattning : As a measure to deal with Covid-19, the Swedish Armed Forces built field hospitals inStockholm and Gothenburg, in order to accommodate several patients, as the Stockholm regionand the Västra Götaland region feared that the pandemic would overload the intensive care unitin particular. Field hospitals were criticized for poor coverage and dimensioning of the variouscare facilities as well as poor ventilation. LÄS MER

 4. 4. Specialistsjuksköterskors upplevelse av att vårda kritiskt sjuka patienter i ett tält, under SARS-CoV-2 pandemin: Fältsjukhuset IVA Kronan

  Magister-uppsats,

  Författare :Ann-Christine Ljungdahl; [2020-11-24]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Covid-19; Fältsjukhus; Intensivvård; Omvårdnad; Pandemi; SARS-COV-2; Specialistsjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvårdssjuksköterskor arbetar i högteknologisk miljö och ansvarar för att vårda kritiskt sjuka patienter med svikt i ett eller flera organ, minimera risker samt förebygga komplikationer. Sverige saknar specialistsjuksköterskor, det råder platsbrist och en hög arbetsbelastning medför brister i arbetsmiljö, stress, sämre patientsäkerhet samt risk för skador. LÄS MER

 5. 5. Förbättring av layout för kapningsstation på Blomberg & Stensson AB : Layoutoptimering och riskanalys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Industriell Produktion

  Författare :Filip Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Layout optimization; Produktionsutveckling; Layout optimering; Riskanalys; Arbetsmiljö och ergonomi; Kapningsstation; Bandsåg för material i metall; CAD; Säkerhet och miljö på en arbetsplats; Intervjuer; observationer;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts som en del av högskolutbildningen Maskinteknik vid Linköpings universitet. Rapporten är skriven på uppdrag av Blomberg & Stensson AB i Katrineholm som ingår i en företagsgrupp med företaget X-modul samt Engströms Verkstäder. LÄS MER