Sökning: "Fältsjukhus"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Fältsjukhus.

 1. 1. Specialistsjuksköterskors upplevelse av att vårda kritiskt sjuka patienter i ett tält, under SARS-CoV-2 pandemin: Fältsjukhuset IVA Kronan

  Magister-uppsats,

  Författare :Ann-Christine Ljungdahl; [2020-11-24]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Covid-19; Fältsjukhus; Intensivvård; Omvårdnad; Pandemi; SARS-COV-2; Specialistsjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Background:Intensive care nurses work in a high-tech environment and are responsible for caring for the critically ill patients with failure of one or more organs, minimizing risks and preventing complications. Sweden lacks specialist nurses, and there is shortage of space that requires shortcomings in the work environment, stress, poorer patient safety and the risk of injuries. LÄS MER

 2. 2. Förbättring av layout för kapningsstation på Blomberg & Stensson AB : Layoutoptimering och riskanalys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Industriell Produktion

  Författare :Filip Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Layout optimization; Produktionsutveckling; Layout optimering; Riskanalys; Arbetsmiljö och ergonomi; Kapningsstation; Bandsåg för material i metall; CAD; Säkerhet och miljö på en arbetsplats; Intervjuer; observationer;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts som en del av högskolutbildningen Maskinteknik vid Linköpings universitet. Rapporten är skriven på uppdrag av Blomberg & Stensson AB i Katrineholm som ingår i en företagsgrupp med företaget X-modul samt Engströms Verkstäder. LÄS MER

 3. 3. Mobilenhet för Akutintag : Förslag till konstruktion av ett fältsjukhus för akuta sjukvårdsinsatser

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Javier Ledezma; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Katastrofsjukhus : En ny robust typ av fältsjukhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Malin Pehrson; Karin Foss; [2012]
  Nyckelord :Field hospital; Prefabricated; Earthquake resistant; Container hospital; Disaster relief; Fältsjukhus; Prefab; Jordbävningsresistent; Containersjukhus; Katastrofhjälp;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver framtagandet av Katastrofsjukhus, robustare fältsjukhus med förbättrad standard. Jämförelse görs mellan det framtagna Katastrofsjukhuset och uppblåsbara tältsjukhus samt standarden i svenska sjukhus. LÄS MER

 5. 5. Strategic Placing of Field Hospitals Using Spatial Analysis

  Magister-uppsats, KTH/Geoinformatik och Geodesi

  Författare :Magnus Rydén; [2011]
  Nyckelord :MCE; Remote sensing; dasymtric mapping; field hospitals; msf; wms; MCE; fjärranalys; dasymetric mapping; fältsjukhus; läkare utan gränser; wms;

  Sammanfattning : Humanitarian help organisations today may benefit on improving their location analysis when placing field hospitals in countries hit by a disasters or catastrophe. The main objective of this thesis is to develop and evaluate a spatial decision support method for strategic placing of field hospitals for two time perspectives, long term (months) and short term (weeks). LÄS MER