Sökning: "Fältstudie i Borlänge"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fältstudie i Borlänge.

  1. 1. Nätutvecklingsplan Stora Skedvi

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE); Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

    Författare :Martin Tibratt; Jonathan Karlberg; [2015]
    Nyckelord :Kraftledning;

    Sammanfattning : Dala energi äger och driver infrastrukturen för el i regionen runt om Borlänge. Elnätet som utgår från transformatorstationen i Stora Skedvi är av stort behov av förnyelse och ombyggnad då stora delar av nätet är gammalt samt att vissa delar går igenom skogsmark med felbehäftande nätdelar. LÄS MER