Sökning: "Fälttävlan"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Fälttävlan.

 1. 1. Fysiologiskt svar under terrängmomentet i fälttävlan : pilotstudie under svenska förhållanden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Fanny Hansson; [2023]
  Nyckelord :Terrängträning; Fysiologiskt ansträngning; Hjärtfrekvens; Laktat;

  Sammanfattning : I tävlingsgrenen fälttävlan är terrängdelen det som bedöms som mest fysiologiskt ansträngande för hästarna. Syftet med denna undersökning är att ta reda på det fysiologiska svaret under en träning på terrängmomentet i fälttävlan. LÄS MER

 2. 2. Avelsarbetet med svenska varmblodshästar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Alba Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :Svenskt varmblod; avelsarbete; avelsprogram;

  Sammanfattning : Det svenska varmblodet (SWB) är ett av världens äldsta varmblod med rötter i en äldre kavallerihäst. Idag är avelsmålet för SWB-hästen inte längre att bistå Sverige i krig utan att vara en internationellt konkurrenskraftig tävlingsindivid i hoppning, dressyr eller fälttävlan. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som utgör ryttarens val av bett till häst : en enkätstudie om bett

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Anna Grünewald; Saga Nitsing; [2021]
  Nyckelord :bett; munhåleskador; bettanvändning; hästvälfärd;

  Sammanfattning : På dagens marknad finns en mängd olika bett i varierande utformningar och storlekar. De marknadsförs för att fylla en rad olika funktioner och främja hästens välfärd. Forskning har påvisat fynd av skador i munhålan relaterade till bett. LÄS MER

 4. 4. Fälttävlans förändring över tid med fokus på deltagande, säkerhetsarbete och skador

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Equine Studies

  Författare :Linda Nyberg; Fanny Svensson; [2020]
  Nyckelord :häst; ryttare; muntlig historia; genus; ridsport;

  Sammanfattning : The change of eventing over time with focus on participation, safety and injuries Eventing is equestrians’ version of a triathlon were the cross country phase is the most challenging of the three and can result in serious injuries. Every year there are a few reported deaths due to eventing despite equestrian federations major focus on safety. LÄS MER

 5. 5. Finns det ett samband mellan födelsedatum och prestation vid avelsbedömning av Islandshästar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Malin Paulsson; [2018]
  Nyckelord :age; breeding; assessment; rideability; conformation;

  Sammanfattning : The brood mare’s estrus season start in February and continues to September. It results in foal being born between Mars and September, which makes the age difference up to six months in the same calendar year. LÄS MER