Sökning: "Färdighetskunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Färdighetskunskap.

 1. 1. Undervisning i förskolan : Vägen till fakta- och färdighetskunskaper ur kognitionspsykologiskt perspektiv

  M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Svetlana Villnersson; [2021]
  Nyckelord :arbetsminne; bearbetning; faktakunskaper; färdigheter; förskola; kognitivt lärande; läroplansteori; långtidsminne; undervisning;

  Sammanfattning : Undervisningsbegreppet infördes inom förskolan i lagform 2010, och i styrdokumentet från 2018 betonas att undervisningen ska utveckla fakta- och färdighetskunskap. Detta upplevdes av verksamheten som något nytt som man inte hade arbetat med tidigare. LÄS MER

 2. 2. 4 234 frågor och inga svar : En kvantitativ undersökning av vilken kunskapsform som erbjuds i arbetsuppgifterna i elva samhällskunskapsböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Teodor Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den kvantitativa studien undersöks vilka kunskapsformer som elever erbjuds att utveckla i läroböcker i samhällskunskap på gymnasiet. De kunskapsformer som används som analysmodell i uppsatsen är Skolverkets fyra f: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, detta utgör även uppsatsens teori. LÄS MER

 3. 3. Bedömningsgrundernas betydelse : hur förändringar i rekryteringsprocesser påverkar bedömningen av kandidater

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Hessel; [2020]
  Nyckelord :bedömning; magkänsla; kunskap; case-övning; rekryteringsprocess;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie har jag undersökt hur bedömningen av kandidater påverkas av nya inslag i rekryteringsprocessen vid ett företag. Ämnet är relevant eftersom bedömningen av kandidater kan ha stora konsekvenser på företag, till exempel på grund av felrekryteringar. LÄS MER

 4. 4. Studentradion i Sverige - En väg in i karriären?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Thomas Andersson; [2016]
  Nyckelord :Studentradio; Karriär; Radiobranschen; Socialt kapital; Färdighetskunskap;

  Sammanfattning : Studentradiokulturen har funnits i Sverige i trettio år, och har vuxit mer och mer de senaste åren. Trots detta så är kulturen oerhört outforskad. LÄS MER

 5. 5. Att ha en blick och en fallenhet för det. : En studie av yrkeskunnande inom lastbilsföraryrket.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Peter Dahlström; [2014]
  Nyckelord :Eye for something; Look for something; Ability; Aptitude; Practical knowledge; Proficiency; Skills; Truck driver; Vocational skills; Vocational qualifications; Blick; Fallenhet; Förmåga; Lastbilsförare; Praktisk kunskap; Yrkeskunnande; Yrkeskompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en insikt i och kunskaper om vad som gömmer sig bakom uttalanden som att man måste ha en blick och en fallenhet för det. I studien har två manliga lastbilsförare med lång erfarenhet av lastbilsföraryrket intervjuats om deras sätt att se på vilka kunskaper som behövs för att ses som en kompetent och yrkesskicklig lastbilsförare. LÄS MER