Sökning: "Färdighetspedagogik"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Färdighetspedagogik.

  1. 1. Varför skönlitteratur i skolan? : En studie angående lärares syn på skönlitteraturens roll i gymnasieskolan

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

    Författare :Jessica Wängdahl; [2018]
    Nyckelord :Erfarenhetspedagogik; Bildningspedagogik; Färdighetspedagogik; Sociokulturellteori; Skönlitteratur; Skolan; Pedagogik;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka motivet till användande av skönlitteratur i skolundervisningen samt att undersöka vilken/vilka ämnesbeskrivningar/ ämnesförståelser lärarna lutar sig mot vid användningen av skönlitteratur i undervisningen. Studien har genomförts genom intervjuer med nu verksamma svensklärare. LÄS MER