Sökning: "Färg AB"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Färg AB.

 1. 1. Energikartläggning av industriella tork - och härdugnar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Angelica Stoehr; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Industriella ugnar har en signifikant påverkan på produktkvalitén och kräver stora mängder energi. I denna rapport har identifiering och kartläggning av energikrävande processer och källor för Ålö AB’s tork - och härdugnar utförts med betoning på aktuella värmeförluster, förbättring av teknologins prestanda samt återvinningspotential. LÄS MER

 2. 2. Fractionation of NOM in water from the treatment process at Ringsjöverket

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Stina Karlsson; [2018]
  Nyckelord :water engineering; environmental engineering; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During the last decades, increased concentrations of natural organic matter (NOM) and colour of surface waters have been reported from northern Europe and North America. Since surface waters are widely used for drinking water production this development has been problematic for drinking water producers. LÄS MER

 3. 3. INOMHUSODLING : Design av ett hydroponiskt odlingssystem för hemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Robin Donald Bergman; [2018]
  Nyckelord :Närodlat; Ekologiskt; Inomhusodling; hydroponiskt odlingssystem; självbevattning; Clas Ohlson; hydrokultur; designprocess; industridesign; teknisk design; produktutveckling;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett designarbete för att utveckla en produkt inom produktgenren hydroponisk inomhusodling. Arbetet sker i samarbete med uppdragsgivaren Clas Ohlson AB under våren 2017 vid Luleå tekniska universitet. Arbetet omfattar15 hp och är ett examensarbete för högskoleingenjör-teknisk design. LÄS MER

 4. 4. Visuell identitet ifloristbranschen : Skapandet av logotyp och grafisk profil tillBlomAnn’s Buketter och Binderier AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Carolina Tyrbjörn; [2018]
  Nyckelord :Graphic identity; logotype; graphic profile; Grafisk identitet; logotyp; grafisk profil;

  Sammanfattning : Föreliggande undersökning genomförs i samarbete med uppdragsgivare och floristföretaget BlomAnn’s Buketter och Binderier AB. Syftet med undersökningen är att få den visuella identiteten att uppfattas som enhetlig samt förmedla företagets värdeord, flexibilitet, originalitet och miljö. LÄS MER

 5. 5. Analys inför maskininvestering hos ArcelorMittal Construction Sverige AB : Förbättringsmöjlighet med en ny rullformningsmaskin

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Viktor Sandin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar hur ett införskaffande av en ny rullformningsmaskin skulle kunna påverka produktionen på ArcelorMittal Construction Sverige AB i Karlstad. Detta är ett examensarbete för högskoleingenjör i maskinteknik vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet under våren år 2017. LÄS MER