Sökning: "Färggren Vaculik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Färggren Vaculik.

  1. 1. Ett blink i bruset: En uppsats om möjligheten att påverka konsumenten vid livsmedelsinköp

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

    Författare :Anna Färggren; Martina Vaculik; [2007]
    Nyckelord :in-store marketing; displays; movement; retail; grocery;

    Sammanfattning : Today endless choices exist for a customer in the grocery store in terms of information, products, brands and prices. Consequently, it is important for retailers and brand owners to gain insights in how they can manage to break through the clutter to reach the customer. LÄS MER