Sökning: "Färglära"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet Färglära.

 1. 1. Färglära i bildundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Madeleine Haraldsson; Erika Mårtenholm; [2020]
  Nyckelord :Bildundervisning; bildämnet; color theory; färglära; visual art education;

  Sammanfattning : Vår kunskapsöversikt fokuserar på att besvara frågan: hur kan lärare arbeta med färglära i bildundervisningen, för att öka elevers kunskap om färglära? Kunskapsöversikten innefattar också att beskriva definitionen av färglära och hur färglära är relevant i bildundervisningen. Syftet med vår kunskapsöversikt är att presentera olika undervisningsmodeller som innefattar färglära och vidare diskutera om undervisningsmodellerna fungerar för bildundervisningen, eller inte. LÄS MER

 2. 2. Att designa brandade kläder till en friluftsanläggning som besökarna vill köpa och använda

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sanna Skoog; [2020]
  Nyckelord :promo wear; branded clothing; outdoor clothing; workout clothes; design process; marketing; outdoor facility; profilkläder; brandade kläder; friluftskläder; träningskläder; designprocess; marknadsföring; friluftsområde
;

  Sammanfattning : Brandade kläder beskrivs som "kläder som används internt eller externt i syfte att understödja eller förstärka företagets eller organisationens profil, med syftet att uppnå ökad konkurrenskraft". Syftet med denna studie var att designa brandade kläder som speglar friluftsanläggningen Mattilas varumärke och som kan säljas till dess besökare. LÄS MER

 3. 3. Fritidsgårdar ur ett miljöpsykolgiskt perspektiv : En studie om inredning, färglära och klasskillnader

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Theodor Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Fritidsgårdar; miljöpsykologi; segregation; klass;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka fritidsgårdar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv, där det ingår att jämföra fritidsgårdar från starka respektive svaga socio-ekonomiska områden. Uppsatsen undersöker bland annat psykologiska effekter av fritidsgårdarnas fysiska miljö. LÄS MER

 4. 4. Hör Färger och Se Ljud : Vad händer när jag kombinerar flamencogitarr och film i ett live-framträdande?

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för folkmusik

  Författare :Jonathan Bondesson; [2018]
  Nyckelord :flamenco guitar; guitar; video jockey; movie creation; composition; color science; color grading; performance; live-performance; flamencogitarr; gitarr; video jockey; filmskapande; komposition; färglära; color grading; föreställning; liveframträdande;

  Sammanfattning : Hear Color and See Sound - What happens when I combine flamenco guitar and film in a live performance? This master thesis explores the combination of two art forms. The purpose is to use live projections to enhance my guitar composition with movie. LÄS MER

 5. 5. Show your true colors : Färgkodning av karaktärer i Baby Driver, Django Unchained och Blade Runner 2049

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Christin Helmbold; [2018]
  Nyckelord :färg; association; film; komponent; färglära; färgsemiotik; färgpsykologi; stil; film från USA; Baby Driver; Django Unchained; Blade Runner 2049;

  Sammanfattning : När en film produceras spelar komponenten färg en viktig roll. I uppsatsen behandlas hur färg används i film för att färgkoda karaktärer, dvs. hur färgsemiotiken - vad vi associerar med färg - används för att gestalta eller understryka en karaktärs personlighet. LÄS MER