Sökning: "Färgpsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Färgpsykologi.

 1. 1. Associationer till färgat ljus

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Vincent Ikenstein; Markku Takkunen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Genom belysning kan man effektivt förmedla budskap eller känslor, speciellt med hjälp av färger. Färgat ljus används idag för att bland annat markera högtider och temadagar och profilera varumärken. Det är dock inte självklart vilka känslor eller budskap färgat ljus faktiskt förmedlar, då forskningen i ämnet är begränsad. LÄS MER

 2. 2. Den trettonde principen? : En undersökning om färgens roll för karaktärsbygge och scendesign

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Svetlana Klakina; [2018]
  Nyckelord :character; scendesign; frame; role; color function; color theory; color psychology; animation; animation principles; karaktär; scendesign; bildruta; rollfigur; färgfunktion; färgteori; färgpsykologi; animation; animationsprinciper.;

  Sammanfattning : This thesis examines the function of color in the design of a character and the scene of animated films and answers the question about color features in character and scene design as a separate animation principle, similar to the established 12 animation principles. The paper contains analysis about basic concepts of color and its visual perception, color theory and color psychology. LÄS MER

 3. 3. Show your true colors : Färgkodning av karaktärer i Baby Driver, Django Unchained och Blade Runner 2049

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Christin Helmbold; [2018]
  Nyckelord :färg; association; film; komponent; färglära; färgsemiotik; färgpsykologi; stil; film från USA; Baby Driver; Django Unchained; Blade Runner 2049;

  Sammanfattning : När en film produceras spelar komponenten färg en viktig roll. I uppsatsen behandlas hur färg används i film för att färgkoda karaktärer, dvs. hur färgsemiotiken - vad vi associerar med färg - används för att gestalta eller understryka en karaktärs personlighet. LÄS MER

 4. 4. Vilken färg är Snövit? - En färganalys av fyra Disneyfilmer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Gustav Pilesjö; [2014]
  Nyckelord :färgpsykologi; färgsymbolik; stil; Den lilla sjöjungfrun; Prinsessan och grodan; Svärdet i stenen; Disney; Snövit och de sju dvärgarna; Languages and Literatures; Arts and Architecture; Performing Arts; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Disney har sedan 30-talet legat i täten för tekniska och artistiska landvinningar och har med sina filmer byggt en kanon som gjort bolaget synonymt med animerad film. Denna uppsats syfte är att undersöka de estetiska beståndsdelar Disneys filmer är uppbyggda av, där fokus ligger vid färgsättningen av de tecknade filmerna. LÄS MER

 5. 5. Är det dags att byta färg? : Vad tjänar varumärken på att bryta mot etablerade färgnormer?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Minna Romberg; Petra Johansson Måsén; [2012]
  Nyckelord :brand identity; break of norm; colour; colour psychology; colour standars; elementary colours; graphic profile; packaging design; product design; elementarfärger; färg; färgnormer; färgpsykologi; förpackningsdesign; grafisk profil; normbrott; produktdesign; varumärkesidentitet;

  Sammanfattning : Problem: Färg har en stor associativ inverkan hos individer och är därför en viktig faktor vid varumärkesbyggande. Inom olika produktkategorier finns starkt etablerade färgnormer som följs men nu ser vi en utveckling på den svenska marknaden där etablerade färgnormer börjar ifrågasättas. LÄS MER