Sökning: "Fågeln i mig"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fågeln i mig.

  1. 1. Bildromanen i Sverige : Historia, karakteristik och en läsning av två bildromaner

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

    Författare :Helena Öberg Carlsson; [2019]
    Nyckelord :Picture Novel; Graphic Novel; iconotext; Höglund; Lundberg; billedroman; grafisk roman; billedbøger; Lundberg; Höglund; ikonotext; bildroman; grafisk roman; bildberättande; ikonotext; bilderbok; serier; Lundberg; Höglund; Fågeln i mig; Att vara jag; fjärrläsning;

    Sammanfattning : Uppsatsen har tre syften; det första syftet är att teckna bildromanens historiska framväxt och redogöra för fältet. Bildromanen är en teknisk innovation, sprungen ur samma era som bilderboken och serierna, det tidiga 1830-talet, när nya trycktekniker gör det möjligt att trycka tunna linjer i både färg och svart/vitt och en ny sorts boksida skapas – där text och bild kan integreras – ett tekniskt språng som lockar till sig både innovatörer och konstnärer. LÄS MER