Sökning: "Föda hemma"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Föda hemma.

 1. 1. Hemförlossning – varför väljer kvinnor i höginkomstländer att föda hemma?

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefine Lagergren; Sofie Makolli; [2020-06-30]
  Nyckelord :Hemförlossning; Barnmorska; Föda hemma; Kvinnors val; Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Background: To be allowed to freely choose where you want to give birth is a fundamental right of every woman. Although previous research has been able to demonstrate that for low-risk women the outcomes and benefits of giving birth in midwifery-led units and at home for compared to conventional delivery wards in hospitals, there is little information regarding the factors that underlie women's choice of home birth. LÄS MER

 2. 2. Medeltidens kvinnor och män i läroböcker för historia : En kvalitativ textanalys av sex läroböcker i historia mellan 1970 -2012

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Mirela Ugljanin; [2018]
  Nyckelord :analys; genus; historia; kvinnor; kön; lärobok; män;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks kvinnor och kvinnlighet samt män och manlighet under medeltiden utifrån en textanalys i sex historieläroböcker som utgavs mellan 1970-2012. Tidigare forskning har visat att kvinnor inte benämns i samma utsträckning som män i både historieläroböcker men även i andra ämnen som exempelvis svenska, vilket är det som avgör källäget eftersom genus började användas efter 1970-talet. LÄS MER

 3. 3. Hemförlossningar : evidensen bakom rekommendationerna i Sverige

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Susann Rydberg; [2017]
  Nyckelord :Planned home birth outcomes; Planerad hemförlossning; Utfall;

  Sammanfattning : Bakgrund: I större delen av världen föds fortfarande de flesta barn i hemmet på grund av avsaknad av tillgänglighet till sjukvård. I Sverige har antalet hemförlossningar sjunkit till cirka en promille under 1900-talet. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av källor till utsläpp av mikroplaster från verksamheter inom Käppalaförbundets upptagningsområde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Frida Jeppsson; [2017]
  Nyckelord :mikroplast; avloppsreningsverk; uppströms; slam; spillvatten; dagvatten; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Mikroplast har på senare tid blivit allt mer uppmärksammat och varje dag kommer nya artiklar om mikroplasts förekomst eller verkan. Mikroplaster är små fragment, fibrer eller granuler av plast som vanligtvis definieras som plastpartiklar mindre än 5 mm och större än 100 nm i diameter. LÄS MER

 5. 5. Åka hem, jag ska väl föda barn! : -en intervjustudie med förstföderskor i latensfas

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Bodin Törmä; Sandra Böhm; [2016]
  Nyckelord :First-time mothers; latent phase; midwifery; outpatient visits; treatment; Barnmorskor; bemötande; förstföderskor; latensfas; polikliniskt besök;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskans bemötande är av stor betydelse för kvinnans upplevelse av att känna sig trygg och hantera smärtan under latensfasen och förlossningen. Målet är att kvinnan ska vara hemma under latensfasen då sjukhusmiljön kan ha en negativ inverkan på det fysiologiska förlossningsförloppet. LÄS MER