Sökning: "Följsamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 1025 uppsatser innehållade ordet Följsamhet.

 1. 1. Faktorer som påverkar sjuksköterskors identifiering av sepsis

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Hermansson; Olivia Yman; [2023-03-16]
  Nyckelord :Sepsis; sjuksköterska; identifiering; kunskap; screeningverktyg;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är ett globalt hälsoproblem som snabbt kan eskalera till septisk chock om lämpliga åtgärder uteblir. Både sepsis och septisk chock är livshotande tillstånd med hög mortalitet. LÄS MER

 2. 2. Hur sjuksköterskan förebygger PVK-relaterade infektioner – En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mina Du Rietz; Tim Liljeblad; [2023-03-15]
  Nyckelord :Perifer venkateter; infektion; sjuksköterska; patientlidande; följsamhet; basala hygienrutiner; riktlinjer; förband;

  Sammanfattning : Bakgrund: Perifer venkateter (PVK) är en vanligt förekommande medicinteknisk produkt inom slutenvården. Årligen används över två miljarder PVK världen över. PVK är till stor hjälp när patienter är i behov av intravenös behandling. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av följsamhet till rehabilitering efter total höftplastik i dagkirurgi : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alice Eck; Pontus Ernestål; [2023]
  Nyckelord :behavioral medicine; physiotherapy; total hip arthroplasty; social cognitive theory; fast-track; beteendemedicin; fysioterapi; höftledsoperation; socialkognitiv teori; fast-track;

  Sammanfattning : Bakgrund: Total höftplastik är en operation där en protes ersätter höftleden. Ingreppet genomförs alltmer i dagkirurgi. Rehabiliteringen sker i hemmet med uppföljningsbesök av fysioterapeut. Följsamhet till rehabilitering är viktigt för att återfå funktion. LÄS MER

 4. 4. Intranasalt fentanyl till barn prehospitalt : En intervjustudie om sjuksköterskors erfarenhet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Cecilia Håkansson; Mikael Österberg; [2023]
  Nyckelord :Prehospital; ambulans; barn; smärta; smärtlindring; sjuksköterskor; intranasalt fentanyl;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn inom ambulanssjukvården är sällan förekommande patienter. Bland de barn som bedöms och behandlas är smärta ett vanligt förekommande symtom. Forskning har visat att smärtlindringen av barn prehospitalt fungerar suboptimalt. Intranasalt fentanyl är en metod för smärtlindring som är både enkel och effektiv. LÄS MER

 5. 5. Åtgärder och andra faktorer som minskar risken för CVK-relaterade komplikationer : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Maja Nellestrand; Elise Bodin; [2023]
  Nyckelord :Central venous catheters; complications; preventive factors; nurse; Central venkateter; komplikationer; förebyggande; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användningen av central venkateter (CVK) underlättar och bidrar till den moderna sjukvården. I Sverige sätts årligen över 45,000 olika former av CVK. Däremot medför användningen av CVK risker för komplikationer såsom trombos och infektion. LÄS MER