Sökning: "Föräldraledighet"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade ordet Föräldraledighet.

 1. 1. Sjuksköterska på lika villkor - Hur jämställt är det inom sjukvården?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Gustafsson; Silvia Zecevik; [2024-02-13]
  Nyckelord :Hirdmans genusteori; Könets betydelse; Sjuksköterskor; Västra Götalandsregionen; Karriärval; Interaktioner på arbetsplatsen; Föräldraledighet; Löneförhandling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. SVERIGES INSTÄLLNING TILL DIREKTIVET OM BALANS MELLAN ARBETE OCH PRIVATLIV Ett främjande av omhändertagande maskuliniteter?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Sjödin; [2023-10-20]
  Nyckelord :Balansdirektiv; Jämställdhet; Omhändertagande maskuliniteter; Föräldraledighet; Reserverade föräldrapenningdagar;

  Sammanfattning : The last two decades, the role of men in the promotion of gender equality has gained a lot of attention in terms of research and policies in the European Union (EU). The deeper involvement of men in caring activities has the potential to promote gender-balanced task divisions. LÄS MER

 3. 3. FÖRÄLDRASKAPETS NORMER - En studie om hur småbarnsföräldrars identitetsutveckling förhåller sig till normer kring jämställdhet, uppfostran, självförverkligande och föräldraskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Isabella Sandstedt; [2023-10-03]
  Nyckelord :Genusideologier; föräldraskap; identitet; reflexivitet;

  Sammanfattning : Studien syfte är att undersöka vilka normer samt ideal som tar uttryck i småbarnsföräldrars identitetsutveckling och hur dessa hanteras och förkroppsligas i praktiken. Genom semistrukturerade intervjuer fick sex personer, tre kvinnor och tre män berätta om sina erfarenheter kring identitetsutvecklingen i ett tidigt föräldraskap. LÄS MER

 4. 4. "POLISER HAR VÄL BLIVIT GRAVIDA FÖRUT" : En studie om att som polis i yttre tjänst bli mamma

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Linda Bergman; [2023]
  Nyckelord :graviditet; polis; mamma; skiftarbete; förälder; föräldraledighet; omplacering; gravid;

  Sammanfattning : After pregnancy and maternity leave some women choose to quit their jobs as police officers out on the streets. In this study ten women from the same police district has been interviewed about their experiences of as a woman and police officer becoming a mum. LÄS MER

 5. 5. Personer som signalerar framtida föräldraledighet diskrimineras : Ett fältexperiment på den svenska arbetsmarknaden

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Johanna Rydén; Lydia Claesson Wallin; [2023]
  Nyckelord :Föräldraledighet; Diskriminering; Signalering; Fältexperiment; Korrespondenstest; Könsskillnader; Arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Denna uppsats presenterar resultaten av det första fältexperimentet – ett korrespondenstest – som studerat huruvida personer som signalerar framtida föräldraledighet diskrimineras i rekryteringsprocessen. Syftet var att undersöka om personer som signalerar framtida föräldraledighet i sin jobbansökan diskrimineras på den svenska arbetsmarknaden. LÄS MER