Sökning: "Föräldrars upplevelse av att ha sitt barn på sjukhus"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Föräldrars upplevelse av att ha sitt barn på sjukhus.

 1. 1. När det ofattbara händer - föräldrars upplevelser av att ha ett barn som vårdas palliativt

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Svensson; Veronica Gyllenbrodd; [2022]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Att vara förälder till ett döende barn som vårdas palliativt inneliggande på sjukhus innebär lidande och sorg. Föräldrar är i behov av stöd av familj samt närstående och samarbetet med vårdpersonalen är centralt. Syfte: Beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett barn som vårdats palliativt på en neonatalavdelning. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelser av omvårdnaden när barn vårdas - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anita Shiasi Arani; Michaela Forslund; [2020]
  Nyckelord :Experience; literature review; nursing; parents; and hospital care; Föräldrars upplevelse; litteraturöversikt; omvårdnad; sjukhusvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige vårdas cirka 10.000 barn och ungdomar på sjukhus per år. Att vara förälder till ett barn som vårdas på sjukhus väcker känslor. I slutet av 1800-talet ansågs föräldrarnas närvaro ha en negativ inverkan på barnets behandlingsprocess och familjen var därför separerade under barnets tid på sjukhuset. LÄS MER

 3. 3. Se mig, hör mig - Föräldrars upplevelser av sin betydelse för sitt barn under sjukhusvistelsen på en pediatrisk vårdavdelning: En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Beatrice Christensson; [2020]
  Nyckelord :Föräldrar; trygghet; upplevelse; information; familjecentrerad vård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt. Bakgrund: Genom Platt reformen och barnkonventionen samt NOBABs föreskrifter har nu barnet rätt till att ha sin förälder hos sig på sjukhuset dygnet runt, från att det tidigare inte var tillåtet för en förälder att vara hos sitt barn. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelser när deras cancersjuka barn vårdas på sjukhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jessica Örnhag; Robert Norberg; [2020]
  Nyckelord :barn; cancer; föräldrar; känslor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: När ett barn blir drabbat av cancer vänds hela familjens liv upp ochner. Föräldrarna får nya roller att hitta under tiden de ska vårda sitt sjuka barn.Föräldrar går ofta igenom en kris och det är viktigt för den legitimeradesjuksköterskan att ha kunskap för att stötta föräldrarna. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelser att ha sitt barn vårdat på sjukhus - En enkätstudie från Vietnam

  Magister-uppsats,

  Författare :Selma Kujovic; Heidi Sundblom Nyström; [2016-06-03]
  Nyckelord :Upplevelse; sjukhusvistelse; barn; omvårdnad; föräldrars erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera studier visar på att föräldrars närvaro och delaktighet är viktigt när deras barn vårdas på sjukhus. Både barn och föräldrar påverkas negativt om möjligheten till anknytning, delaktighet, kommunikation och trygghet inte finns. LÄS MER