Sökning: "Föräldrars upplevelse av delaktighet i vården av sitt sjuka barn"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Föräldrars upplevelse av delaktighet i vården av sitt sjuka barn.

 1. 1. Föräldrar till barn som börjar livet på en neonatalavdelning : en litteraturöversikt om föräldrars upplevelser

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emily Henriksson; Andrea Sörehall; [2018]
  Nyckelord :Experience; Parents; Neonatal; Newborn; Premature; Upplevelse; Föräldrar; Neonatalvård; Nyfödd; Prematur;

  Sammanfattning : Att bli förälder förknippas ofta med en positiv upplevelse. För föräldrar till barn som börjar livet på en neonatalavdelning kan starten på föräldraskapet bli allt annat än förväntad. På en neonatalavdelning vårdas för tidigt födda och sjuka nyfödda barn och föräldrar ses som en självklar del i vårdteamet. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelse av anknytning till sitt prematura barn : familjecentrerad vård på neonatalvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Nassima Sangin; Kanthi Reit; [2017]
  Nyckelord :Anknytning; Prematura barn; Föräldrar; Neonatalvård; Familjecentrerad vård;

  Sammanfattning : Föräldrar till prematura och sjuka barn går igenom en stor händelse när deras barn vårdas på en neonatalvårdsavdelning. Personalen på neonatalvårdsavdelning är ansvariga för att stötta föräldrarna att hantera situationen samt involvera föräldrarna i barnets vård. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelse när deras svårt sjuka barn vårdas på en neonatal intensivvårdsavdelning : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lotten Jonasson Carlsson; Ann Jonsson; [2016]
  Nyckelord :Neonatal intensivvårdsavdelning; Upplevelser; Föräldrar; Nyfödda;

  Sammanfattning : Att bli förälder till ett svårt sjukt barn som behöver vård på en neonatal intensivvårdsavdelning gav upphov till en mängd känslor. Det fanns beskrivet att som förälder vara oförberedd på komplikationer och när förlossningen inteblivit som förväntat kunde det ge upphov till känslor av besvikelse och en förlust av föräldrarollen. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelse av vårdmiljön på en barn och ungdomsavdelning

  Magister-uppsats,

  Författare :Elisabeth Dahlberg; Kristina Johansson; [2014-08-05]
  Nyckelord :Care environment; parents; experience; child and youth health care institution;

  Sammanfattning : Background: The parent has a natural presence in today’s child health care and hospital treatment. The transition from home to a care institution has an impact on the parent. Previous research shows that over time the conditions and the parent’s role in child and youth health care have changed extensively. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelse att bo i familjerum på neonatalavdelning

  Magister-uppsats,

  Författare :Anki Högkvist; [2014-08-05]
  Nyckelord :Parent; experience; family room; neonatal; intensive care; NICU;

  Sammanfattning : Introduction: Today caring for newborn, sick babies or premature infants is in neonatal intensive care units (NICUs). There is an opportunity in NICUs for advanced critical care and skilled nursing care of the child, conducted by health professionals in an active partnership with parents. LÄS MER