Sökning: "Föräldrastöd"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet Föräldrastöd.

 1. 1. ”Det är dem som är för oss” : Stöd till föräldrar vid omhändertagande av barn, för barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Therese Syrén; Jennie Torstensson; [2021]
  Nyckelord :Förförståelse; Föräldrastöd; Kontext; Makt; Omhändertagande; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en större förståelse för hur socialsekreterare och fristående professionella i Sverige upplever sitt arbete med att stödja föräldrar vid omhändertagandet av dennes barn. Vi vill undersöka hur professionellas stöd till föräldrar skiljer sig åt beroende på hur stödet är organiserat och hur de professionellas förförståelse eller avsaknad av förförståelse kring föräldern påverkar det stödjande arbetet. LÄS MER

 2. 2. Vad gör vi mot käpparna i hjulen? : En kvalitativ studie om vad som hindrar elever att nå kunskapskraven och vilka åtgärder som görs för att hjälpa dem att nå dit.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Svenssson; [2021]
  Nyckelord :Stödåtgärd; svårigheter; extra anpassning; särskilt stöd; kunskapskrav;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie där intervjuer genomförts för att kartlägga vilka hinder som gör att elever i årskurs 4–6 inte når kunskapskraven för de samhällsorienterade ämnena. Studien syftar även till att kartlägga vilka stödåtgärder som används för att elever i behov ska nå kunskapskraven. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan ungdomars föräldra- och kompisrelationer : En studie om hur ungdomars upplevda föräldrastöd påverkar nivån av stöd och konflikt i deras närmaste kompisrelation.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Rebecka Almqvist; Emilia Mascarenhas; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines the relation between adolescents' perception of their relationship with their closest friend regarding the level of support and conflict and their perceived parental support. Further it explores whether the relation is moderated by the adolescents’ gender or the parents’ gender. LÄS MER

 4. 4. Effekter av föräldrastödsprogram på föräldrar och barn

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Åsa Alexandersson; Minna Maria Murto; [2021]
  Nyckelord :Positive parenting; parenting program; behavioral problems; Positiv föräldraskap; föräldraskapsprogram; beteendeproblem;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Föräldrar har en viktig roll i att främja barns hälsa, och har som vårdnadshavare ett ansvar för barnets utveckling. Föräldraförmåga och relation till barnet är faktorer som påverkar utvecklingen. LÄS MER

 5. 5. Familjen & diabetesteamet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Therese Gustavsson; Therese Doverstål; [2021]
  Nyckelord :interprofessional team; diabetes team; type 1-diabetes; experience; support; tvärprofessionellt team; diabetesteam; typ 1-diabetes; erfarenheter; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 1-diabetes en av de vanligaste, svåra kroniska sjukdomarna bland barn och ca 8000 barn i Sverige är drabbade. Vid insjuknande får barnen kontakt med tvärprofessionella diabetesteam, en kontakt de behåller till 18 årsdagen. LÄS MER