Sökning: "Förändring i bebyggelsen"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Förändring i bebyggelsen.

 1. 1. Our Concrete: A New City Hall for Gottsunda, Uppsala

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Petronella Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Gottsunda; Uppsala; Stadshus; Betong; City hall; Concrete;

  Sammanfattning : Gottsunda is a suburb to Uppsala where the settlement first and formost consits of multi-dwelling units built as a part of the Million Programme, surrounden by forest and with a large mall in the middle of it. Today the area is classified as ”an especially liable area” with high levels of unemployment and criminality. LÄS MER

 2. 2. Plats för kultur i Bergsjön

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Martina Norrby; [2017]
  Nyckelord :Bergsjön Göteborg kulturhus kultur miljonprogram arkitekttävling; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Under hösten 2016 utlystes en sluten arkitekttävling om ett nytt kulturhus Bergsjön. Bergsjön är en stadsdel i utkanten av nord-östra Göteborg. Många upplever området som isolerat från resten staden både fysiskt och socialt. LÄS MER

 3. 3. STADENS BORTGLÖMDA PLATS : En studie om tekniska möjligheter och sociala och ekologiska fördelarmed bebyggelse av platser intill brofästen

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Anna Josephson; Sara Lundström; [2017]
  Nyckelord :Non places; Bridge abutment; Forgotten places; Social security; Sustainable architecture; Social sustainability; Ecological sustainability; Constructional Engineering; Ickeplatser; Brofästen; Bortglömda platser; Outnyttjade platser; Social trygghet; Hållbar arkitektur; Social hållbarhet; Ekologisk hållbarhet; Byggteknik;

  Sammanfattning : I städer finns det idag många bortglömda outnyttjade platser, så kallade ickeplatser,vars fulla potential inte tillvaratas. Stadens sociala hållbarhet missgynnas ofta av dessaplatser som i många fall ger upphov till otrygghet, obehag och utsatthet för förbipasserande,särskilt för kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Anpassning till ett förändrat klimat : en fallstudie i miljonprogramsförorten Husby

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Svedberg; [2016]
  Nyckelord :klimat; klimatförändringar; klimatanpassning; hållbar utveckling; miljonprogrammet; Husby; Stockholm;

  Sammanfattning : Jordens klimat är i förändring och idag sker omfattande arbete inom byggnadsarkitektur och landskaps- planering i syfte att begränsa utsläppen av växthusgaser och därmed den antropogena klimatpåverkan. Nollenergihus och bättre förutsättningar för minskat bilberoende är exempel på sådana åtgärder som implementeras på bred front. LÄS MER

 5. 5. Urbanization and land management issues in Kosovo

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Fitore Regjepaj; [2016]
  Nyckelord :Urbanization; Pristina; Kosovo; Land Management; Urban planning; Technology and Engineering; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to describe the structure of land management in Kosovo, and existing issues with the current urban planning strategy in the country. The land is currently utilized to the best extent when developing the urban area and the system seems to move toward more necessary controls. LÄS MER