Sökning: "Förändring offentlig"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade orden Förändring offentlig.

 1. 1. En sjukhusmottagnings hantering av ledarskap under Covid-19 : Med fokus på chefer och medarbetares uppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Denise Engelbrektsson; Emelie Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Leadership; change; employees; communication; crisis management; public sector; shared leadership; Covid-19; pandemic; Ledarskap; förändring; medarbetare; kommunikation; crisis management; offentlig sektor; delat ledarskap; Covid-19; pandemi;

  Sammanfattning : Att vara ledare inom den offentliga sektorn vid en mottagning på ett akutsjukhus mitt under en rådande pandemi skapar svårigheter. Då arbetet måste fortsätta fungera som vanligt i organisationen, trots den stora globala spridningen av Covid-19-viruset. LÄS MER

 2. 2. En offentlig mötesplats – en jämlik mötesplats? : En kvalitativ studie om den fysiska planeringen av jämlika mötesplatser i Linköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Sofia Jonsson; Anastasiya Savchenko; [2021]
  Nyckelord :spatial planning; social sustainability; equal public spaces; fysisk planering; social hållbarhet; jämlika mötesplatser;

  Sammanfattning : Despite the value of public spaces for creating greater social cohesiveness, they risk not being prioritized in urban planning. This thesis aims to investigate the role of public spaces for a social sustainable urban development, focusing on equality in Linköping. LÄS MER

 3. 3. 1177 vad kan det hjälpa till med? : En studie på uppdrag av Folktandvården i Region Västerbotten, Basenhet Nord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tina Lundmark; Nathalie Romlin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Folktandvårdens arbetsprocesser inom administration- och receptionsfunktionen har inte förändrats nämnvärt sedan 60-talet. Samtidigt har [MN1] samhället blivit allt mer digitaliserat, något som sätter press på verksamheten att följa efter. LÄS MER

 4. 4. Kris i besöksnäringen? : En turismvetenskaplig studie om Värmländska småföretagares agerande och stöd under COVID-19

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Paulina Kron; Felicia Hallberg; [2021]
  Nyckelord :Crisis management; collaboration; small business owners; lifestyle entrepreneurs; nature tourism; the “post-crisis”; flexible crisis management; changing tourism; regional support; public support; innovation during crisis; Krishantering; samverkan; småföretagare; livsstilsföretagare; naturturism; “efterkrisen”; flexibel krishantering; turism i förändring; regional stödorganisation; offentlig stödorgansiation; innovation i kris.;

  Sammanfattning : In this study, crisis management has been studied primarily from the perspective of small business owners and lifestyle entrepreneurs. Over time, a need was also discovered to interview and study the relationship of public support organizationswith small businesses in crisis contexts. LÄS MER

 5. 5. Möte i pyjamas och fika framför kameran : En kvalitativ studie om organisationskultur i virtuella arbetsplatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anton Engholm; Amanda Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Organizational culture; Virtual workplace; Organizational change; Covid-19; Leadership; Organizational development; Organisationskultur; Virtuell arbetsplats; Organisationsförändring; Covid-19; Ledarskap; Organisationsutveckling;

  Sammanfattning : Förändring är någonting som verksamheter kontinuerligt behöver anamma för att hålla sig flytande. I början av året 2020 drabbades världen av en pandemi, som skakade om samhället på ett helt nytt sätt. LÄS MER