Sökning: "Förändringsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 758 uppsatser innehållade ordet Förändringsarbete.

 1. 1. En kvalitativ fallstudie om förändringsarbete vid intern digitalisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Hägg; Judith Älveroth; [2020-02-13]
  Nyckelord :Förändringsstrategi; Förändringsarbete; Intern digitalisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Socialtjänstens arbete med unga män som utövar våld : En kvalitativ studie om socialtjänstens förändringsarbete

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Lisa Nordh Hedenskog; Josefin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Socialsekreterare; förändringsarbete; våld; samverkan; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Varje år avlider cirka 200 000 unga i åldrarna 10 – 29 till följd av ungdomsvåldet i världen, och våldet är den fjärde största orsaken till att unga människor avlider. Detta skapar inte bara konsekvenser som påverkar våldsutövaren, offren och deras familjer, utan även strukturellt i samhället på lång sikt. LÄS MER

 3. 3. Att bli sedd. På riktigt. En studie om kommunikationsvägarnas inverkan på arbetssökandes emotionella erfarenhet och motivation att söka sysselsättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Åsa Dahl; [2020]
  Nyckelord :Arbetslöshet; Arbetssociologi; Emotion; Kommunikation; Mixed methods; Motivation; Självbestämmandeteori; Social Sciences;

  Sammanfattning : Arbetsförmedlingens förändringsarbete och den ökande digitaliseringen i samhället kan komma att förändra villkoren för arbetslösa. Denna studie har, utifrån arbetssökandes perspektiv, undersökt emotionerna som uppstår i kommunikationen med myndigheten, och hur den arbetslöses motivation att söka sysselsättning påverkas. LÄS MER

 4. 4. Handledningens tre roller - en fallstudie om förändringsarbete genom grupphandledning

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Johansson; [2020]
  Nyckelord :Förändringsarbete; Handledning; KASAM; Skolutveckling; Systemteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Motståndets ansikte

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Maja Laier; Sofie Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Förändringsarbete; motstånd; organisationsförändring; organisationsbeteende; resistance to change;

  Sammanfattning : Organisationsförändringar är vanliga fenomen inom dagens organisationer och förändringarna skapar ofta stort engagemang hos medarbetare, inte sällan leder organisationsförändringar till motstånd. Forskningen som finns idag domineras av synen på individen samt chefernas roll och möjlighet till att påverka motståndet och behandlar således inte de anställdas motstånd som ett relationellt fenomen. LÄS MER