Sökning: "Förändringsfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Förändringsfaktorer.

 1. 1. Mellanchefers roll vid organisatorisk förändring : En empirisk studie om förändringskontextens betydelse för mellanchefers roll i en organisatorisk förändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Gille; Frida Granlund; [2017]
  Nyckelord :Organisatorisk förändring; mellanchef; ledarskapsroll; förändringsagent; förändringskontext; change kaleidoscope;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur kontextuella förändringsfaktorer påverkar mellanchefers roll vid organisatorisk förändring. Tidigare forskning belyser vikten av att företag ställer sig öppna inför förändring samtidigt som vidare forskning visar att upp till 70 % av alla initiativ till organisatorisk förändring misslyckas. LÄS MER

 2. 2. Inlärningsprocessen för juniora revisorer ur seniora revisorers perspektiv : En studie av identifierade förändringsfaktorer i revisorers sätt att lära sig

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Sofia Melin; [2017]
  Nyckelord :Inlärningsprocess; juniora revisorer; revisionskvalitet; kvalitetshotande beteende;

  Sammanfattning : Den nya generationens juniora revisorer kommer med nya krav på sina arbetsgivare och arbetsmiljön jämfört med hur det var i tidigare generationer. Tillsammans med högre effektivitetskrav från revisionsbyråerna samt ökade krav från regel- och standardsättare medför att lärandet av juniora revisorer åsidosätts. LÄS MER

 3. 3. Skolfrånvaro i ”en skola för alla” Vägar tillbaka mot framtiden En kvalitativ undersökning av skolfrånvaro ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Patrik Lövdinger; [2016-06-23]
  Nyckelord :Skolfrånvaro; Hemmasittare; Samverkan; Systemteori;

  Sammanfattning : AbstractSyfte:Syftet är att undersöka pedagogers uppfattningar om elevers skolfrånvaro i grundskolanssenare år.Frågeställningar:􀁸 Vilka orsaker finns det till skolfrånvaro?􀁸 Hur bedrivs ett främjande, förebyggande och åtgärdande arbete för att förhindraskolfrånvaro?􀁸 Vilka möjligheter och svårigheter finns i samverkansarbetet?􀁸 Vilka förändringsfaktorer är viktiga för att upprätthålla skolnärvaro?Teori:Den teoretiska utgångspunkten i studien är systemteori. LÄS MER

 4. 4. Med alliansen som utgångspunkt – Behandlingspersonal och ungdomar om positiva förändringsfaktorer för ungdomar inom institutionsvården

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Hagebring; [2014-01-22]
  Nyckelord :youth; residential treatment; factors of change; processes of change; treatment-alliance; Ungdomar; Institutionsvård; Förändringsfaktorer; Förändringsprocess; Allians;

  Sammanfattning : The practice of residential treatment of youth has been up for debate for quite some time. The debate regarding institutional care has voiced concerns regarding the lack of follow-up and evaluation of treatment and its efficacy. LÄS MER

 5. 5. Psykoterapins betydelse för patienters gudsupplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Albin Tanke; [2014]
  Nyckelord :Psychodynamic; Psychotherapy; God; Religion; Religious; Faith; Psykodynamisk; Psykoterapi; Religion; Gudstro; Gud; Tro;

  Sammanfattning : Inledning: Människans gudsbilder avslöjar något om de möjligheter och problemområden hon står inför. Att öka kunskapen kring hur gudsföreställningar kan bemötas i psykoterapin är viktigt för forskningen, i synnerhet i mångfaldssamhället. LÄS MER