Sökning: "Förändringshantering"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Förändringshantering.

 1. 1. Gender Equality across Global Organizations: Towards a Framework for Increasing Gender Equality

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :MARIA NORBERG; [2018]
  Nyckelord :Gender; Gender Equality; Global Organizations; Change management; Culture; Cultural change; Cross-cultural management; Strategy; Diversity; Inkludering; UN; SDG; Czech Republic; Sweden; United Kingdom; United States.; Kön; Jämställdhet; Globala organisationer; Förändringshantering; Kultur; Kulturförändring; Tvärkulturell ledning; Strategi; Mångfald; Inkludering; FN; SDG; Tjeckien; Sverige; Storbritannien; USA;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to analyze how Global Organizations work with Gender Equality, what type of challenges they experience and how they can be addressed. Secondarily, it addresses how Global Organizations can create an international Gender Equality strategy and how Gender Equality work differs among four countries. LÄS MER

 2. 2. Att designa projekttänkande i praktiken : En observationsstudie om organisationsförändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sandra Vikström; Emma Eklund; [2018]
  Nyckelord :project management; organizational change; project organization; themporary organization; project; portfolio management; project as practice; practice; organizational; innovation; growth; projekt; projektledning; innovation; organisationsförändring; familjeföretag; projektledning; projektintensiv; linjearbete; förändringshantering; förändring; organisationsstruktur; tillväxt; portfölj; portfolio; praktik; temporär organisation; temporär;

  Sammanfattning : Familjeföretag är unika i den bemärkelse att de har en stark kultur vilket kan ha en positiv effekt på verksamhetens prestation. Kulturen hos familjeföretag är det som utgör den största fördelen eftersom det kan främja förändringsprocesser. LÄS MER

 3. 3. Knowledge)management)in)and)between)large) complex)projects : An!investigation!of!enablers!and!inhibitors!of!an! implementation!of!new!knowledge!management! concepts!in!knowledge7intensive!organizations

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :CECILIA KRUMLINDE; KAROLINA RINGHOLT; [2018]
  Nyckelord : Knowledge management; organizational learning; change management; enablers; inhibitors; Kunskapshantering; organisatoriskt lärande; förändringshantering; möjliggörare; inhibitorer;

  Sammanfattning : Knowledge management is in the ever-changing environment and previous research argues that the survival and growth of organizations in such changing environment is dependent upon effective utilization of information and knowledge. Although knowledge management has developed over long time, both in research and in practice, its recognition as a discipline is still debated and there are few models substantial enough to be used in practice. LÄS MER

 4. 4. Införande av IT i skolan : En kvalitativ studie utvärderande införandet avpersondatorer till eleverna på Norrhammarskolan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Sofia Lindmark; [2016]
  Nyckelord :Lyckat IT-införande i skolor; Införandeprocess; Förändringshantering; Införande;

  Sammanfattning : Många skolor har problem med att införa ny teknik och tyvärr fastnar skolor ofta i en serie av påbörjade införanden där de testar olika lösningar som aldrig leder till fullständigt införande. Syftet med denna fallstudie är att undersöka hur lyckat införande av IT i skolor ser ut samt utvärdera Norrhammarskolans införande av persondatorer till sina elever mellan årskurs 6 till 9 mot detta. LÄS MER

 5. 5. Förändringsledning : Att utveckla människor för att förbättra systemet

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Mathilda Arvidsson; [2016]
  Nyckelord :företagskultur; förändring; förändringsarbete; förändringshantering; förändringsledning; ledarskap;

  Sammanfattning : That an organization lacks a good company culture can have different causes. Many researchers have investigated whether the individual's sense of adding value affects the organization's atmosphere and more modern approaches demonstrate that future competitiveness is affected by the individual’s evolvement rather than the system's technical development. LÄS MER