Sökning: "Förändringsledning"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade ordet Förändringsledning.

 1. 1. Dom som vet bäst - En kvantitativ studie om HR-anställdas upplevelse av de framtida kompetensbehoven inom HR-området

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Thea Stenfeldt; Annie Nobring; [2023-09-13]
  Nyckelord :HR-anställda; HR-kompetenser; kompetensbehov;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker HR-anställdas upplevelse av de framtida kompetensbehoven inom HR-området. Studiens syfte är att identifiera vilka HR-kompetenser som HR-anställda anser mest nödvändiga, både i dagsläget och om fem år. LÄS MER

 2. 2. Det skandinaviska perspektivet på förändringsledning : - En systematisk litteraturöversikt kring organisatoriskhandlingsförmåga och medarbetares attityder vidtransformationsprocesser

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (2023-)

  Författare :Anette Lexell; Theresé Herrgård; [2023]
  Nyckelord :Change management; transformation process; Scandinavia; organizational change; employee; handle change; implementation of change; Förändringsledning; transformationsprocess; Skandinavien; organisationsförändring; medarbetare; hantera förändring; implementering av förändring.;

  Sammanfattning : Organisationer inom de skandinaviska länderna står ständigtinför essentiella utmaningar. En accelererande globalisering,teknologisk utveckling och digitalisering har medfört nyakrav för fortsatt funktionalitet och överlevnad. LÄS MER

 3. 3. "Då känner man sig delaktig" : En kvalitativ studie om chefers förutsättningar att leda ett strategiskt förändringsarbete

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Malin Hörnberg; Stina Hedlund; [2023]
  Nyckelord :Change management; Organizational change; Strategic HRM; Motivation; Participation; Communication; Information; Psychological safety;

  Sammanfattning : Det föränderliga samhället har lett till att organisationer präglas av flexibilitet och oförutsägbarhet. Det har lett till ett förändringstryck, där förändring har blivit det nya normaltillståndet för organisationer. Behovet av en lyckad förändringsledning har aldrig varit större. LÄS MER

 4. 4. Framgångsrik implementering av ny teknik och AI : En kvalitativ undersökning av svenska myndigheters effektiviseringsarbeten med chattbots i kundtjänsten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Maja Markiewicz; [2023]
  Nyckelord :Chatbot; Socioteknisk systemdesign; Innovationer; Implementering; Organisatorisk tröghet; Förändringsledning;

  Sammanfattning : The following thesis investigates how Transportstyrelsen, a Swedish authority, can use chatbots in their customer service to increase effectivity, save resources and be more available to their customers. Therefore, this report aims to map the effects a chatbot-implementation would have on Transportstyrelsen’s business and what technical and organisational factors that contribute to a successful implementation of the chatbot. LÄS MER

 5. 5. Crossing the digitalisation chasm: Overcoming barriers to industrial digitalisation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Anton Öreberg; Anton Nyberg; [2023]
  Nyckelord :digitalisation; digitalization; digital transformation; industry 4.0; manufacturing industry; challenges; barriers; digitalisering; industri 4.0; tillverkningsindustri; utmaningar; barriärer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Digitalisation is a global megatrend revolutionising every aspect of society and especially impacting businesses. Consequently, the term Industry 4.0 has emerged in the manufacturing industry. LÄS MER