Sökning: "Förändringsprojekt"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet Förändringsprojekt.

 1. 1. Från idé till handling: En kvalitativ studie kring medarbetares och chefers upplevelse av implementeringen av förändringsprojekt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annette Daugaard; Wilma Maxe; [2023-07-04]
  Nyckelord :Förändringsprojekt; ledarskap; medarbetare; kommunikation;

  Sammanfattning : I ett ständigt föränderligt samhälle behöver organisationer kontinuerligt utveckla sin verksamhet, men trots det blir majoriteten av planerade förändringsprojekt inte implementerade i verksamheten (Jacobsen 2019; Smith, 2002). Studiens syfte är därav att få en ökad förståelse kring implementering av förändringsprojekt, genom att undersöka om medarbetarnas samt chefernas upplevelse av förändringsprocessen skiljer sig åt. LÄS MER

 2. 2. Domänsspecialisten. En diskursanalytisk studie av hur roller formas i ett förändringsprojekt

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Eira Brandby; [2023-03-01]
  Nyckelord :diskursanalys; reformteori; sensemaking; förändringsprojekt;

  Sammanfattning : Syfte: När arbetsrutiner i en verksamhet behöver förändras eller förstärkas utvecklas ofta en ny roll eller nya rutiner för en etablerad grupp i verksamheten. Förändringar som införs efter fattade politiska beslut införs som reformer i verksamheter. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar vid överlämning av anläggningsdata från projekt till förvaltning : En fallstudie på Trafikverket

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Nathalie Sundqvist; Malin Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :Handöver; management; rail; pröject; facility data; BIM; gap analysis; Överlamning; förvaltning; jarnvag; pröjekt; anlaggningsdata; BIM; gapanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att hitta effektiva sätt att hantera överlämningar är enligt tidigare studier fortsatt av vikt. Det finns omfattande forskning om projektmetoder, trots det har inte lika mycket uppmärksamhet riktats mot själva överlämningsprocessen till interna mottagare. LÄS MER

 4. 4. Employee preferences in preparing for a change - A case study of strategic project implementations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Alfons Hallgren; Maja Svensson; [2023]
  Nyckelord :Employee; Managers; Project Lead; Top Management; First-line managers; Employee preferences;

  Sammanfattning : As market conditions constantly change in today's competitive landscape, businesses must invest in organizational changes to stay relevant. Despite the high frequency of change projects worldwide, multiple sources state that 70% of all change projects fail. LÄS MER

 5. 5. Bottom-up : Implementering av agil metod för förändringsprojekt ioffentligt finansierade verksamheter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jennie Scotte; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to examine how public sector work with the agile method inconnection with ongoing or completed change projects. This is to create an understanding of how agilemethods have been implemented for public sector and change projects, and what lessons therespondents can share. LÄS MER