Sökning: "Föråldrade system"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Föråldrade system.

 1. 1. Driving Autonomous Heavy Vehicles into the Future : A Business Model Perspective

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Gabriel Kitzler; Anna Saibel; [2020]
  Nyckelord :Autonomous Heavy Vehicles; Technology Shifts; Business Model Innovation; Business Model Canvas; Core Competencies; Servitisatio; Självkörande tunga fordon; Teknikskiften; Affärsmodellsinnovation; Business Model Canvas; Kärnkompetenser; Tjänstefiering;

  Sammanfattning : In light of the many environmental challenges that the world currently faces, new sustainable solutions are called for. The concept of autonomous heavy vehicles (AVs) is considered to be one of the next megatrends within transportation and this technology shift is predicted to improve safety and logistics as well as to cut driver costs and reduce CO2-emissions. LÄS MER

 2. 2. Spårbunden Tillståndsövervakning av tåg med IoT lösning : För snabbare utveckling av detektor-prototyper inom IoT

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Markus Jonsson; Mattis Heberlein; [2020]
  Nyckelord :Underhåll; IoT; Tåg; Hjulskador;

  Sammanfattning : Järnvägsnätet i Sverige är omfattande och kräver hundratals olika detektorer för att mäta tillståndsbehovet av tåg. Underhållet behöver effektiviseras och järnvägen behöver byggas ut för att efterfrågan på transport på järnvägen skall kunna öka. Men dagens detektorer och systemlösning är mycket dyra och ibland föråldrade. LÄS MER

 3. 3. Driving Autonomous Heavy Vehicles into the Future : A Business Model Perspective

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anna Saibel; Gabriel Kitzler; [2020]
  Nyckelord :Autonomous Heavy Vehicles; Technology Shifts; Business Model Innovation; Business Model Canvas; Core Competencies; Servitisation; Självkörande tunga fordon; Teknikskiften; Affärsmodellsinnovation; Business Model Canvas; Kärnkompetenser; Tjänstefiering;

  Sammanfattning : In light of the many environmental challenges that the world currently faces, new sustainable solutions are called for. The concept of autonomous heavy vehicles (AVs) is considered to be one of the next megatrends within transportation and this technology shift is predicted to improve safety and logistics as well as to cut driver costs and reduce CO2-emissions. LÄS MER

 4. 4. Hur bostäder kan utformas med innovativa dagsljussystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Isabell Shamun; Lucas Franzén; [2019]
  Nyckelord :Daylight; innovative daylighting systems; urban densification; dwellings; refurbishment; sustainability; light-pipe; Dagsljus; innovativa dagsljussystem; stadsförtätning; bostäder; ombyggnad; dagsljusregler; hållbarhet; ljustunnel;

  Sammanfattning : Syfte: Det råder en utbredd bostadsbrist till följd av en ökad befolkningstillväxt och urbanisering i Sveriges städer och kommuner. För att hantera detta har stadsplaneringen förändrats till att förtäta staden och bygga inåt. LÄS MER

 5. 5. Regelverk för etablering av vattenbruk : Utmaningar och möjligheter för urbana recirkulerande akvatiska system

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Josefine Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När jordens befolkning ökar sätter det press på livsmedelssystemen vilket det redan i dag ses effekter av, till exempel i form av överfiske. Vattenbruk kan komma att bli viktigt för att i framtiden möta en ökad efterfrågan på fisk. Både EU och Sverige har satt upp mål för utveckling av vattenbruket. LÄS MER