Sökning: "För och nackdelar med distansarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden För och nackdelar med distansarbete.

 1. 1. Managing Telework: Investigating Possibilities of Telework for Modern Organizations

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :ADAM LINDÉN; SIMON OLJEMARK; [2018]
  Nyckelord :Telework; telecommuting; work-life balance; commuting; IT; Telework; distansarbete; balans; arbetsliv; privatliv; pendling; ITinfrastruktur;

  Sammanfattning : Telework is a method of work that lets employees work from other places than the central office. With the world becoming more digitized, technology is becoming mobile and people become accessible wherever they are located. There are many benefits with Telework, but also many challenges that need to be taken into consideration. LÄS MER

 2. 2. The Graphic Designer as (a)Digital Nomad : A qualitative study

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Karin Larsson; [2015]
  Nyckelord :grafisk design; digital nomad; design process;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur digitala nomader utövar sitt yrke som grafiska designers, varför de valde att bli digitala nomader samt vilka fördelar och nackdelar som finns. Totalt intervjuades 10 före detta och nuvarande digitala nomader via email och svaren sammanställdes och analyserades för att finna teman och sammanhang. LÄS MER

 3. 3. Flexibelt arbete inom en offentlig IT-verksamhet : hur arbetstagare ser på sitt arbete i förhållande till arbetsgivarens syn

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Carina Grund Nilsson; [2011]
  Nyckelord :Flexibelt arbete; arbetsgivare; arbetstagare; ostandardiserat arbete; IT-stöd;

  Sammanfattning : Förändringar på arbetsmarknaden har lett till ökad flexibilitet i arbetslivet. Flexibelt arbete kan innebära olika former av arbete som påverkas av arbetsgivarnas kravdrivna behov men även av arbetstagarnas efterfrågedrivna behov där arbetsgivarens behov beskrivs som huvudsakligen styrande. LÄS MER

 4. 4. Design och utveckling av IT-verktyg : ger ringar på vattnet i en organisation

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för arbetsvetenskap och medieteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för arbetsvetenskap och medieteknik

  Författare :Susanne Ekstrand; Christina Hansson; [2001]
  Nyckelord :Distansarbete; designprocess; medutveckling; samarbete; tailoring; customization; IntraInfo; IntraDok ;

  Sammanfattning : This Bachelor Thesis in the area of Computer Science and Work Science describes the process of design and development of an IT-tool between the municipality of Ron-neby and TietoEnator a development and consultancy firm, the Gothenburg office. The thesis focuses mainly on the cooperation between the consultant designer and the local municipal. LÄS MER

 5. 5. Distansarbete och säkerhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Christos Konstantaras; [1999]
  Nyckelord :Distansarbete; Fördelar; Nackdelar; Policy; Problem; Sårbarhet; Säkerhet;

  Sammanfattning : Distansarbete är en arbetsform som har kommit att användas av företag där distansarbete lämpar sig. Distansarbete används för att bland annat kunna ge möjligheten till ett flexiblare arbete för anställda på företag. Givetvis för detta med sig risker då företagen blir mer öppna för omvärlden. LÄS MER