Sökning: "Förbättringar i hemtjänsten"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Förbättringar i hemtjänsten.

 1. 1. ATT SJÖSÄTTA EN NY ARBETSMODELL Enhetschefers erfarenheter av hemgång med stöd av hemgångsteam i en västsvensk kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ida Flensburg; [2019-05-24]
  Nyckelord :Organizational Innovation; Rehabilitation; Occupational Therapy; Home Care Service; Cooperative Behavior;

  Sammanfattning : Bakgrund År 2015 introducerades en ny arbetsmodell för äldre personer som skrivs ut från sjukhus, ”Hemgång med stöd av hemgångsteam” i en kommun i Västsverige. Den nya arbetsmodellen innebar integrering av rehabilitering i ordinarie hemtjänst. LÄS MER

 2. 2. Vi tackar för maten! : ensamstående äldres upplevda matsituation med hemtjänst

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Kadija Hadid; Tatiana Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Elderly; food situation; experience; in-depth interviews; care recipients; qualitative research; Äldre; matsituation; upplevelse; djupintervju; vårdtagare; kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : Inledning: Andelen äldre personer i Sverige ökar och beräkningar visar att det kommer finnas över en miljon personer i Sverige som är över 80 år 2045. Det är fler och fler äldre personer som väljer att bo i ordinärt boende vilket betyder att det kommer att behövas fler resurser för att bemöta deras behov. LÄS MER

 3. 3. Ett IT-verktygs användbarhet inom hemtjänsten : en utvärdering av IMIS

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap

  Författare :Irene Alpadie; Eva Karlsson; [2002]
  Nyckelord :Användbarhet; Usability; Användbarhetstester; Usability Tests; IMIS; Communicator; Hemtjänsten;

  Sammanfattning : Vi har utvärderat IMIS med hjälp av användbarhetstester tillsammans med hemtjänstpersonal verksamma på fältet. Målet med utvärderingen har varit att redovisa eventuella problem av användbarhetskaraktär och utifrån dessa ge förslag på förbättringar inför en vidareutveckling av systemet. LÄS MER