Sökning: "Förbereddhet"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Förbereddhet.

 1. 1. Att vara förberedd inför utskrivning - Information och kommunikation i samband med elektiv operation för kolorektal cancer

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Fogelberg; Angelica Wingård; [2021-10-07]
  Nyckelord :Förbereddhet; information; intervention; kirurgi; kolorektal cancer; kommunikation; personcentrerad vård; utskrivning; återhämtning;

  Sammanfattning : Background: Colorectal cancer is the third most common cancer diagnosis in the world and in Sweden. Treatment is surgery that can have physical, mental and emotional impact on the patient´s recovery. Previous research shows that there is a lack of information given prior to discharge. LÄS MER

 2. 2. Intensivvårdssjuksköterskors känslor och attityder kring donation efter hjärtdöd : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jonna Booberg; Marcus Gaiottino; [2015]
  Nyckelord :DCD; DBD; organ donor; donation; transplantation; ethics; attitudes; intensive care;

  Sammanfattning : Idag väntar många patienter på transplantation av ett eller flera organ. Med nuvarande lagstiftning identifieras inte alla potentiella organdonatorer och därför kan inte dessa organ tas tillvara. Regeringen har därför tillsatt en utredning om det kan bli aktuellt med organdonation efter hjärtdöd. LÄS MER

 3. 3. Tvätta sig - varför då? Patientens upplevelse av information om preoperativa duschar

  Magister-uppsats,

  Författare :Eva Pihlemark; Sophia Johansson; [2013-07-02]
  Nyckelord :Klorhexidin; Preoperativ; Omvårdnad; Information; Förberedd;

  Sammanfattning : ABSTRACTIntroduction: Scientists have over the last centuries realized that presurgical reduction of bacterial skin flora decreases the surgical site infections. Sponges, showers and washing with Chlorhexidine is today a standard procedure. LÄS MER