Sökning: "Förbifart stockholm"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Förbifart stockholm.

 1. 1. Tunnel Seismic Prediction in Stockholm Bypass

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Matilda Wessén; Janita Österberg; [2021]
  Nyckelord :Tunnel Seismic Prediction; TSP; Seismic waves; Stockholm Bypass; Geological mapping; Measurement While Drilling; Tunnel Seismic Prediction; TSP; Seismiska vågor; Förbifart Stockholm; Bergkartering; Measurement While Drilling;

  Sammanfattning : Tunnel Seismic Prediction (TSP) is a geophysical investigation method used to predict the rock conditions ahead of the tunnel face. The method has been used in different types of rock and rock conditions. LÄS MER

 2. 2. Modellering av grävpålar i Plaxis 2D : En parameterstudie applicerad på nya Vårbybron, Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Josefin Johansson; Matilda Wennberg; [2021]
  Nyckelord :Bored piles; Mohr-Coulomb; Hardening Soil; Hardening Soil small-strain stiffness; pile foundation; parameter analysis.; Grävpålar; Mohr-Coulomb; Hardening Soil; Hardening Soil small-strain stiffness; pålgrundläggning; parameterstudie.;

  Sammanfattning : I samband med Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn förväntas en flaskhals skapas vid Vårbybron i södra Stockholm. För att förhindra överbelastning planeras en nybyggnation där pålgrundläggning med grävpålar föreslås. Markförhållanden är ovanliga i Stockholm, med över 100 meter ned till berg. LÄS MER

 3. 3. Stochastic Settlement Model Including Creep Effects : Simulation of Groundwater Induced Subsidence

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Pierre Wikby; Ragnar Andersson; [2020]
  Nyckelord :creep settlement; secondary compression; geotechnical uncertainty; EMBANKCO; groundwater drawdown; time-dependent settlement model; krypsättningar; Sekundärkompression; geoteknisk osäkerhet; EMBANKCO; grundvattensänkning; tidsberoende sättningsmodell;

  Sammanfattning : When underground openings are constructed, groundwater inflow can occur, which might lead to ground settlements, namely in clay. In these types of construction projects, it is beneficial to be able to quantify risks related to these settlements. A framework developed by Sundell et al. (2019, Risk Analysis, Vol. LÄS MER

 4. 4. Studie av effektiviseringsmöjligheter avseende dimensionering av typförstärkningslösningar i infrastrukturprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Rafy Korkjian; [2020]
  Nyckelord :Rock; Support; Tunnel; Rock facilities; Primary stresses; Q-method; Typical support solution; Berg; Förstärkning; Tunnel; Berganläggningar; Initialspänningar; Q-metoden; Typförstärkningsförslag;

  Sammanfattning : Berganläggningar kräver oftast någon form av bergförstärkning. Vid projektering av nya berganläggningar används typförstärkningslösningar, vilket innebär en typ av bergförstärkning som är repeterbar för vissa i förväg bestämda kriterier. De styrande parametrarna är vanligtvis spännvidd och bergkvalité. LÄS MER

 5. 5. Transporter av byggmassor på urbana vattenvägar - nulägesanalys och potential

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Ljungh; Christoffer Magnusson; [2019-06-20]
  Nyckelord :Urbana transporter; Urbana vattenvägar; Inlandssjöfart; Masshantering; Transporter av massor.;

  Sammanfattning : Studiens bakgrund grundar sig i de problem med ökad trängsel och belastning på städers infrastruktur som urbanisering i Sverige gett upphov till. För att lösa dessa problem har en överflyttning av gods till urbana och inre vattenvägar pekats ut på EU- och regeringsnivå. LÄS MER