Sökning: "Förbränning av fossila bränslen"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Förbränning av fossila bränslen.

 1. 1. Chemical recycling of cotton-based waste textiles by sulfuric acid hydrolysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Edvin Ruuth; [2020]
  Nyckelord :recycling; hydrolysis; cotton; waste textiles; sulfuric acid; glucose; chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Large amounts of waste textiles are produced annually, of which only a small fraction is recycled currently. The purpose of this study was to develop a method to recycle cotton-based waste textiles chemically that can be coupled to the production of biofuels or green chemicals. LÄS MER

 2. 2. A future introduction of biohydrogen to the Swedish energy system

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Fritiof Pröjts Erlandsson; [2020]
  Nyckelord :Energy stragegy; emission reduction; Biohydrogen; Sweden; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Biohydrogen is increasingly being explored as part of strategies to achieve deep emission reductions. While much research has focused on the technical dimension of biohydrogen, fewer efforts have positioned it in larger contexts. LÄS MER

 3. 3. Livscykeljämförelse av klimatpåverkanfrån elektriskt och fossilbränsledrivna flygplan på tre svenska inrikesrutter

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Joel Lundahl; Pontus Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med projektet är att bilda en uppfattning av elektriska flygplans potential att reducera en flygrutts klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.Flygresor leder till stora utsläpp av växthusgaser vilket påverkar jordens klimat negativt. Majoriteten av dessa utsläpp kommer från förbränningen av fossilt bränsle i flygplanens motorer. LÄS MER

 4. 4. Avskiljning, användning och lagring av koldioxid från biogasproduktion : Lämpliga lösningar för Tekniska verkens biogasanläggning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Josefine Harrius; Amanda Larsson; [2020]
  Nyckelord :Biogas; CCU; CCS; biogas production; biofuel; carbon dioxide; carbon capture and storage; carbon capture and utilization; LCA; life cycle analysis; MCA; Multi Criteria analysis; Biogas; CCU; CCS; biogasproduktion; koldioxid; lagring och användning av koldioxid; resurseffektivitet; livscykelanalys; LCA; multikriterieanalys; MKA;

  Sammanfattning : Carbon dioxide is released by natural and anthropogenic processes, such as the production and combustion of fossil fuels. Production of biogas also generates carbon dioxide, but of biogenic origin. LÄS MER

 5. 5. När skyarna faller : publika platser med hållbar skyfallshantering i den förtätade staden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Millicent Skogsmyr; [2019]
  Nyckelord :hållbar skyfallsplanering; öppen dagvattenhantering; klimatförändringar; grönblå infrastruktur; förtätning;

  Sammanfattning : På grund av världens pågående globala uppvärmning som sker till följd av förbränning av fossila bränslen kommer vädret och klimatet att förändras inom det närmaste århundradet. Perioder av torka kommer bli allt längre och kraftiga skyfall kommer bli vanligare. LÄS MER