Sökning: "Förbränningsmetoder"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Förbränningsmetoder.

 1. 1. Model Based approach to Predict Boundary Conditions of a Single Cylinder Test Engine

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Goutham Reddy; Murtaza Khambaty; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Huvudämnet i denna avhandling är användningen av prediktiva modeller för att styra randvillkor i en encylindrig motor. Encylindriga motorer används i utvecklingen av nya motorer för att studera förbränningskoncept. LÄS MER

 2. 2. Model Based approach to Predict Boundary Conditions of a Single  Cylinder Test Engine

  Master-uppsats, KTH/Förbränningsmotorteknik; KTH/Förbränningsmotorteknik

  Författare :Goutham Reddy; Murtaza Khambaty; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Huvudämnet i denna avhandling är användningen av prediktiva modeller för att styra randvillkori en encylindrig motor. Encylindriga motorer används i utvecklingen av nya motorer för att studeraförbränningskoncept. LÄS MER

 3. 3. Konstruktion av värmeelement

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Dennis Ahlgren; Daniel Patriksson; [2008]
  Nyckelord :Värmeelement; Förbränningsmetoder; Kakelugn; Koncept;

  Sammanfattning : This report aims to describing the work behind the development of a masonry heater.The masonry heater is developed in collaboration with the company Transient Design KB that is a product development company located in Alingsås. The company sees a possibility to cover a market segment where modern technology and design are missing. LÄS MER