Sökning: "Fördelningseffekter"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Fördelningseffekter.

 1. 1. Establishment of water protection areas : comparing benefits of protecting groundwater services to agricultural costs

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Julia Wahtra; [2019]
  Nyckelord :cost-benefit analysis; groundwater services; water protection areas; distributional effects; agriculture;

  Sammanfattning : In this study, a CBA of expanding a water protection area and imposing more restrictive protection regulations to safeguard a groundwater source used for drinking water supply was performed. The case study area was a location in the Southern part of Sweden. LÄS MER

 2. 2. The Bonus-Malus system : Will it be a cost-effective and fair policy for emission reductions from road traffic in Sweden?

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Karin Vaghult; [2019]
  Nyckelord :Feebate Electric vehicles EU-ETS Bonus-Malus Interregional equity;

  Sammanfattning : As emissions of greenhouse gases has become one of our times most urgent issues, the policies implemented by governments in effort to reduce them are many and varied. In Sweden, a feebate system for vehicles was implemented in mid 2018. LÄS MER

 3. 3. Fördelningseffekter av Personal Carbon Trading: En jämförelse med bränsleskatter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Madeleine Brask; [2013]
  Nyckelord :Fördelningseffekter; Personal Carbon Trading; bränsleskatter; samhällsgrupper; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In order to mitigate greenhouse gas emissions effort must be taken on all levels of society. Personal Carbon Trading (PCT) is a policy not yet in use that focuses on emissions from households. PCT policies could in the near future be applied on a national level. LÄS MER

 4. 4. Elcertifikatsystemet - uppfyller det sina mål?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Emma Heikensten; [2010]
  Nyckelord :Elcertifikat; elcertifikatsystemet; styrmedel; kvot; skatt; subvention; Business and Economics;

  Sammanfattning : Elcertifikatsystemet är ett komplext system med egenskaper som kan liknas vid flera olika nationalekonomiska styrmedel. I den här rapporten kommer ni att kunna läsa om hur elcertifikatsystemet fungerar. Dess egenskaper kommer att belysas med nationalekonomisk teori. Rapporten behandlar bl. LÄS MER

 5. 5. Nolltariff i kollektivtrafiken – rättvist och/eller effektivt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Björn Bonn; [2007]
  Nyckelord :Rättvisa; Free Riding; klubbvaror; marginalkostnadskontrovers; paretoeffektivitet; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar frågan om huruvida en totalt skattefinansierad kollektivtrafik med nolltariff kan anses vara rättvis och effektiv. Organisationen Planka.nu:s argument för nolltariff i kollektivtrafiken analyseras med utgångspunkt i free ridning-problemet och individens betalningsvilja. LÄS MER