Sökning: "Fördelningseffekter"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Fördelningseffekter.

 1. 1. Establishment of water protection areas : comparing benefits of protecting groundwater services to agricultural costs

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Julia Wahtra; [2019]
  Nyckelord :cost-benefit analysis; groundwater services; water protection areas; distributional effects; agriculture;

  Sammanfattning : In this study, a CBA of expanding a water protection area and imposing more restrictive protection regulations to safeguard a groundwater source used for drinking water supply was performed. The case study area was a location in the Southern part of Sweden. LÄS MER

 2. 2. The Bonus-Malus system : Will it be a cost-effective and fair policy for emission reductions from road traffic in Sweden?

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Karin Vaghult; [2019]
  Nyckelord :Feebate Electric vehicles EU-ETS Bonus-Malus Interregional equity;

  Sammanfattning : As emissions of greenhouse gases has become one of our times most urgent issues, the policies implemented by governments in effort to reduce them are many and varied. In Sweden, a feebate system for vehicles was implemented in mid 2018. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsavgift: "Världens bästa förslag?" En kvantitativ analys av 2008 års förändrade fastighetsbeskattning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Oscar Fernholm; Melina Shiva; [2018-09-19]
  Nyckelord :Fastighetsskatt; Fastighetsavgift; Offentlig ekonomi; Skatteteori; Fördelningseffekter; Disponibel inkomst; Paneldata; Property tax; Property fee; Public finance; Tax theory; Distribution effects; Disposable income; Panel data;

  Sammanfattning : År 2006 sa Kristdemokraternas partiledare ”Vi har världens bästa förslag. Vi har en idé om att avskaffa Sveriges mest hatade skatt”, och så blev det. Efter att Alliansen vunnit valet genomfördes en reform av fastighetsskatten. LÄS MER

 4. 4. Fördelningseffekter av Personal Carbon Trading: En jämförelse med bränsleskatter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Madeleine Brask; [2013]
  Nyckelord :Fördelningseffekter; Personal Carbon Trading; bränsleskatter; samhällsgrupper; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In order to mitigate greenhouse gas emissions effort must be taken on all levels of society. Personal Carbon Trading (PCT) is a policy not yet in use that focuses on emissions from households. PCT policies could in the near future be applied on a national level. LÄS MER

 5. 5. Elcertifikatsystemet - uppfyller det sina mål?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Emma Heikensten; [2010]
  Nyckelord :Elcertifikat; elcertifikatsystemet; styrmedel; kvot; skatt; subvention; Business and Economics;

  Sammanfattning : Elcertifikatsystemet är ett komplext system med egenskaper som kan liknas vid flera olika nationalekonomiska styrmedel. I den här rapporten kommer ni att kunna läsa om hur elcertifikatsystemet fungerar. Dess egenskaper kommer att belysas med nationalekonomisk teori. Rapporten behandlar bl. LÄS MER