Sökning: "Fördelningsstation"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Fördelningsstation.

 1. 1. Ombyggnation av en fördelningsstation : Övergripande konceptförslag för spänningsutförande 130-10 kV

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :John Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Substation; AIS; GIS; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; SF6; Clean air; Fördelningsstation; ställverk; AIS; GIS; Urban; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; Ombyggnation; luftisolerad; gasisolerad; koncept; truckbrytare; SF6; nätstation; mottagningsstation; renad luft;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts hos Varberg Energi AB och syftat till att presentera olika koncept som alternativ till konventionella 130 kV luftisolerade fördelningsstationer. Arbetet är tänkt att kunna vara en del i en uppdragsbeskrivning för en kommande ombyggnation. LÄS MER

 2. 2. Selektivplan med inverstidsfördröjning för fördelningsstation Norsjö : En jämförelse mellan konstant- och inverstidsfördröjda överströmsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Malin Westman; [2017]
  Nyckelord :reläskydd; reläskyddsinställningar; inverstid; konstanttid; selektivitet;

  Sammanfattning : Skellefteå Kraft strävar, i likhet med andra elnätsbolag, efter att felbortkoppling ska ske så nära felstället som möjligt för att så få kunder som möjligt ska påverkas av strömavbrott. Linjereläbrytare (recloser eller autorecloser) på 10-20 kV-näten är ett effektivt sätt att begränsa antalet påverkade kunder vid fel eftersom sådana brytare kan placeras på valfri plats i nätet. LÄS MER

 3. 3. Lokalkraftsbehov i transformatorstationer

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Christoffer Olsson; Marcus Larsson; [2016]
  Nyckelord :grid substations; auxiliary power; transformatorstationer; lokalkraft;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar behovet av lokalkraft i Vattenfalls transformatorstationer. Tre vanligt förekommande transformatorstationer - stamstation, regionstation och fördelningsstation - har studerats. Alla transformatorstationer behöver lokalkraft för att fungera. LÄS MER

 4. 4. Tidig detektering av fel i mellanspänningsnätet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :David Johansson; [2016]
  Nyckelord :Technology; Teknik; Feldetekteringsutrustning; mellanspänningsnätet; fellokalisering; feldetektorer; dLaboratory; protrol; fördelningsstation; nätstation; reläskydd;

  Sammanfattning : Dala Energi Elnät is a smaller grid company with network operations consisting of the distri-bution and measurement of electricity. The company is interested in acquiring greater know-ledge of the error detection equipment that can in a early stage detect errors in the medium-voltage network. LÄS MER

 5. 5. Nätplan för fördelningsstation M4 Torsby

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Josefin Oleryd; Karl-Johan Askevik; [2016]
  Nyckelord :network plan; electric substation; nätplan; fördelningsstation;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är utfört på uppdrag av Kungälv Energi AB. Syftet med arbetet är att upprätta en nätplan för området M4 Torsby som kan användas som underlag till investeringar. LÄS MER