Sökning: "Förenkling"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade ordet Förenkling.

 1. 1. A Numerical Study of Melt Pool Heat Transfer in the IVR of a PWR

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Yuer Zhao; [2021]
  Nyckelord :In-vessel melt retention; corium pool; Zr oxidation ratio; melt pool convection; CFD; SST k-ω turbulence model; Smältretention i kärlet; koriumpöl; Zr-oxidationsförhållande; konvektion i en smältpöl; CFD; SST k-ω turbulensmodell;

  Sammanfattning : This thesis aims to provide the thermal condition of melt pool convection by CFD simulation, which is important to the assessment of the invessel melt retention (IVR) strategy widely adopted in Generation III pressurized water reactors (PWRs). As a severe accident mitigation measure, the IVR strategy is realized through external cooling of the lower head of a reactor pressure vessel (RPV). LÄS MER

 2. 2. "Man ser liksom hur man ska tänka!" - En kvalitativ studie om elevers förståelse och tillämpning av lösningsstrategier inom innehålls- och delningsdivision

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Moa Wåhlin; Gustav Johansson; [2021]
  Nyckelord :Division; Innehållsdivision; Delningsdivision; Lösningsstrategier; Representationsformer;

  Sammanfattning : Under lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning har vi upplevt att räknesättet division varit svårbemästrat för eleverna. Därför har vi valt att genomföra en kvalitativ studie som undersöker elevers användning av lösningsstrategier och olika representationsformer, med ett specifikt fokus på innehållsoch delningsdivision. LÄS MER

 3. 3. Trovärdighet och navigerbarhet ien prenumerationstjänst för småbarnsföräldrar : Hur en webbapplikation för en prenumerationstjänst riktad motnyblivna föräldrar för förbrukningsvaror till barn under 5 år kan implementeras för att vara navigerbar och upplevas trovärdig

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jakob Nilsson; Adam Lilja; Erik Snällfot; Simon Törnqvist; Lucas Welin-Berger; Patric Torén; Arvid Normann; Arvid Kronvall; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur en webbapplikation för en prenumerationstjänst med målgruppen nyblivna småbarnsföräldrar skulle implementeras för att vara navigerbar och upplevas som trovärdig. Småbarnsföräldrars preferenser från en marknadsundersökning, tillsammans med kända teorier kring trovärdighet och navigerbarhet användes som grund för att utveckla PrenParent. LÄS MER

 4. 4. Inre effektivisering inom tjänstesektorn En studie med fokus på inre effektivitet, förbättringar och förenklingar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Karlsson; Maria Sundin; [2020-06-30]
  Nyckelord :Effektivisering; Förbättring; Förenkling; Muda; Slöseri; Kontor; Spedition;

  Sammanfattning : Inom företagsvärlden blir det viktigare och viktigare att ha bra processer för att tillmötesgå sina kunder på ett tillfredsställande sätt. Effektivisering och förbättring av arbetsprocesser blir därför betydelsefullt. Att eliminera olika slöserier i arbetsprocesserna kan ge positiva utfall om det görs på rätt sätt. LÄS MER

 5. 5. Postindustriella parker i gentrifierade områden : en kvalitativ analys av Park am Gleisdreiecks estetik

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Aurora Goldstick; [2020]
  Nyckelord :postindustriella landskap; Park am Gleisdreieck; estetik; gentrifiering; värderingar;

  Sammanfattning : Två växande trender i städer idag är gentrifiering och att anlägga parker i postindustriella landskap. Parker i postindustriella landskap har visat sig kunna orsaka mer gentrifiering än andra parker. LÄS MER