Sökning: "Företag"

Visar resultat 1 - 5 av 21769 uppsatser innehållade ordet Företag.

 1. 1. Transitioning towards a circular economy at an electronics manufacturer: Barriers and solutions for implementing a take back system in the US

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Ellen Pellosniemi; Ebba Lundgren; [2022]
  Nyckelord :circular economy; e-waste take back; stakeholder barriers; B2B incentivization; solution prioritization; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : So far, over 50 million tonnes of e-waste have been generated globally (World Economic Forum, 2019), raising the question of the role of circular economy in combating climate change (Ellen MacArthur Foundation, 2021). This thesis explores the opportunities for Axis Communications to introduce a take back system for recycling decommissioned products in the US. LÄS MER

 2. 2. Stater, företag och makt : En ny maktdynamik i globalismens era?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Philip Nilsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hur attityder gentemot AI-rekommendationer påverkas av jämförelse med mänskliga rekommendationer : Word-of-machine effect i relation till distinktionsbias

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Emelie Aalto; Jaqueline Darnakas; [2021-12-08]
  Nyckelord :AI-baserade rekommendationer; distinktionsbias; word-of-machine effect; hedonism; utilitarism;

  Sammanfattning : Today's society is currently facing an increase in AI-based assistance. Based on this, it hasbecome central to find out how humans respond to these systems. LÄS MER

 4. 4. Socialt ansvarstagande i den svenska modebranschen - En komparativ studie av företag i varierande storlek

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Majken Lindgren; Victoria Morrison; [2021-12-02]
  Nyckelord :Modebranschen; Corporate Social Responsibility; Aktiviteter; Praktisera; Employer Branding; Intressentmodellen; Etik; Kommunikation;

  Sammanfattning : På grund av medial kritik som riktats mot modebranschen har det blivit en självklarhet för många företag inom branschen att implementera Corporate Social Responsibility (CSR). CSR är ett frivilligt ansvarstagande som saknar tydliga riktlinjer, vilket skapat skillnader i hur CSR praktiseras inom företag. LÄS MER

 5. 5. Kontroll av outsourcing - Logistikverksamhet. En studie om relationen och kompetensens påverkan på kontroll mellan svenska medelstora företag och deras outsourcade lagerverksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Blixt; Pontus Fröberg; [2021-11-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since the start of outsourcing as a concept there has been a few different approaches in how the relationship has been seen. The latest change is that companies more and more tend to view the outsourced supplier as a business partner rather than a vertically integrated supplier. LÄS MER