Sökning: "Företagsansvarsförsäkring"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Företagsansvarsförsäkring.

  1. 1. Perceived Environmental Liability Risks : Potential Implications for the Swedish Environmental Insurance Market

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning (CTM)

    Författare :Carla Åsander; [2007]
    Nyckelord :Företagsansvarsförsäkring; Försäkringsmarknad; Miljörisker; Förorenaren betalar principen; Obligatoriska miljöskade- och saneringsförsäkringar; Pollution Legal Liability; PLL;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka de uppfattade miljöansvarsrisker hos företag som bedriver miljöfarliga verksamheter inom Stockholms län. Dessutom skall jag identifiera potentiella implikationer av dessa uppfattade risker för den svenska miljöförsäkringsmarknaden. LÄS MER