Sökning: "Företagsekonomi örebro"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Företagsekonomi örebro.

 1. 1. Gröna bostadsbyggnader : En studie om vilka incitament privata fastighetsägare har för att uppföra gröna bostadsbyggnader

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Anton Johansson; Adam Jönsson; [2015]
  Nyckelord :Green residential buildings; incentives; energy consumption; enviromental requirement; the swedish rent setting system; Gröna bostadsbyggnader; incitament; energiförbrukning; miljökrav; det svenska hyressättningssystemet;

  Sammanfattning : Gröna byggnader har under senare tid blivit ett alltmer aktuellt begrepp eftersom den globala uppvärmningen uppmärksammats och miljöfrågor har uppkommit i fler sammanhang för att reducera utsläppen. Mycket forskning inom området gröna byggnader hanterar till stor del kommersiella fastigheter, såsom lokaler och kontor. LÄS MER

 2. 2. Att motivera och motiveras : En studie om vilka faktorer som chefer tror motiverar sina anställda samt vilka faktorer som de anställda upplever som motiverande.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Charlotta Taberman; Elin Hultgren; [2014]
  Nyckelord :Chefer; anställda; motivation och Herzberg;

  Sammanfattning : Titel: Att motivera och motiveras Nivå: C- uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Charlotta Taberman & Elin Hultgren Handledare: Jon Aarum Andersen Datum: 2014-01-13 Problem: Problemet är om det chefer anser motiverar de anställda uppfattas som motiverande för de anställda. Detta problem påverkar chefskap och företag. LÄS MER

 3. 3. Beslutskriterier för investering och finansiering inom offentlig sjukvård.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Arturs Erlandsen; Mattias Johansson; [2014]
  Nyckelord :investeringsprocess; sjukvård;

  Sammanfattning : Vad är egentligen målfunktionen i offentliga sjukvården och hur utvärderar sjukhusen investeringsmöjligheter? Den offentliga sjukvården har inget vinstincitament utan vill istället maximera den nytta de kan göra för allmänheten med den budget de får uppsatt av det Landsting de opererar i. Syftet med denna uppsats var att undersöka hur investeringsbedömningar görs inom offentlig sjukvård, vad som värdesätts i bedömningarna, samt vilka processer som föregår ett investeringsbeslut. LÄS MER

 4. 4. Dom kallar oss cleantech : Svenska miljöinnovationer som växer globalt

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Jonas Ståhlberg; Tobias Lindebring; [2013]
  Nyckelord :Entrepreneurs; Strategy; SME; International business; Internationalization; Relationships; Networks; Experiential tacit knowledge; Trust; Commitment; Opportunities; Entreprenörer; Strategi; SME; Internationella affärer; Internationalisering; Relationer; Nätverk; Erfarenhetsbaserad tyst kunskap; Tillit; Engagemang; Möjligheter;

  Sammanfattning : Syfte – Studien ämnar utveckla en större förståelse för små- och medelstora företags internationaliseringsprocesser och entreprenörskap över tid, samt vilka entreprenöriella element som kan ligga till grund för en global framgång och konkurrenskraft. Studien undersöker svenska företag inom cleantech-sektorerna solenergi, bioenergi, samt transport i syfte att finna insiktsfulla skillnader mellan sektorerna. LÄS MER

 5. 5. Varumärkesbyggande och relationsskapande : En studie om ett litet företag på B2B-marknaden

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Ludwig Malm; Linus Grunér; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Master thesis of one year in Business Administration, Swedish Business School at Örebro university, Marketing, HT 2011. Authors : Grunér, Linus and Malm, Ludwig Tutor: Pia Lindell Title: Brand building and creating relationships – A study of a small business in the B2B market Keywords: Brand building, business relationships, SME, B2B. LÄS MER