Sökning: "Företagsekonomi enkät"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden Företagsekonomi enkät.

 1. 1. Marknadsföringsaktiviteter på sociala medier : En undersökande studie om varumärkeskännedom bland konsumenter inom generation X

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Caroline Pivré; Mimmi Roos; [2021]
  Nyckelord :Brand awareness; marketing activities on social media; traditional marketing activities and adaptation to a segment.; Varumärkeskännedom; marknadsföringsaktiviteter på sociala medier; traditionella marknadsföringsaktiviteter och anpassning till ett segment.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Marknadsföringsaktiviteter på sociala medier – En undersökande studie om varumärkeskännedom bland konsumenter inom generation X   Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) inom företagsekonomi   Författare: Caroline Pivré och Mimmi Roos   Handledare: Anna Ljung   Datum: 2021 - januari   Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om marknadsföringsaktiviteter på sociala medier leder till ökad varumärkeskännedom bland konsumenter som tillhör generation X.    Metod: En kvantitativ metod med en deduktiv ansats tillämpades. LÄS MER

 2. 2. Penningtvätt : Hur påverkas kundförtroendet?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Fanny Vestman; [2020]
  Nyckelord :Penningtvätt; kundförtroende; bankers agerande; kunders attityd; kunders medvetenhet; kunders agerande; kundlojalitet;

  Sammanfattning : År 2017 rapporterar medier om misstänkt penningtvätt i Danske Bank och året därpå fastslås att banken gjort sig skyldig till allvarliga brott. Tiotusentals kunder lämnar banken och bankens aktiekurs rasar till följd av risk för dyra böter. Det talas om att händelsen kan utgöra den största penningtvättskandalen i modern historia. LÄS MER

 3. 3. Kundanpassningsprocessen : Hur en produktkonfigurator påverkar kundens betalningsvilja inom hemelektronikbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Skoglund; Sinan Özumagi; [2020]
  Nyckelord :Mass-customization; product configurator; mass customization process; perceived values; consumer behaviour; consumer electronics; Kundanpassning; produktkonfigurator; kundanpassningsprocessen; hemelektronik; upplevda värden; kundbeteende;

  Sammanfattning : Purpose: This study aims to test which values from the mass customization process that affect the willingness to pay for products in the consumer electronics industry. Method: We have used a quantitative method with a deductive approach. LÄS MER

 4. 4. Varumärkens personlighet: En kvalitativ undersökning av relevanta faktorer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Louisa Plymoth Hjalmarsson; Douglas Svinge; [2020]
  Nyckelord :Brand Personality Scale; Brand Personality; Marketing Mix; 7P Model; Modified Brand Personality scale; Antecedents of brand personality.;

  Sammanfattning : Titel: Varumärkens personlighet: En kvalitativ undersökning av relevanta faktorer. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Douglas Svinge, Louisa Plymoth Hjalmarsson Handledare: Jonas Molin och Lars-Johan Åge Examinator: Maria Fregidou-Malama Datum: 2020 – 05 – 25 Syfte: Då det råder en brist på kvalitativa undersökningar – samt en brist på kunskap angående vilka faktorer som påverkar hur konsumenter upplever en varumärkespersonlighet – anser vi att det är av intresse att med hjälp av en kvalitativ undersökning skapa en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar hur konsumenter upplever en varumärkespersonlighet. LÄS MER

 5. 5. Från att konsumera medier till att konsumera varor : En studie om hur Instagram-användare upplever och förhåller sig till konsumtion på applikationen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Linnea Stålbalk Brodin; Rita Malkhasian; [2020]
  Nyckelord :E-shopping; Social commerce; E-commerce; Marketing; Social media; Instagram; User-generated content; Impulse buying; Instagram-shopping; Triangulation; E-handel; Marknadsföring; Sociala medier; Instagram; Konsumentgenererat innehåll; Impulsköp; Instagram-shopping; Triangulering;

  Sammanfattning : In a short period of time, the internet has become more of an essential asset for people to perform their daily tasks. With the consumption of products and services reaching an all-time high, impulse buying has become a growing issue. Instagram is one of the world’s most popular social media platforms and recently launched new shopping functions. LÄS MER