Sökning: "Företagsekonomi litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Företagsekonomi litteraturstudie.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på relationen mellan revisor och klient : En analys av tidigare forskning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniella Varli; Abdelkarim Arisha; Stefan Dragosavljevic; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; auditor; client relationship; communication; long-term relationship; independence; trust; Digitalisering; revisor; klientrelation; kommunikation; långsiktiga relationer; oberoende; förtroende;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Datum: 7 juni 2020   Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik (EST), Mälardalens högskola   Författare:  Abdelkarim Arisha           Stefan Dragosavljevic           Daniella Varli                        (97/08/19)                            (95/05/05)                (98/10/08)   Titel: Digitaliseringens påverkan på relationen mellan revisor och klient - En analys av           tidigare forskning   Handledare: Esbjörn Segelod   Forskningsfråga: Hur har digitaliseringen påverkat revisorns sätt att arbeta och vilka        konsekvenser har det medfört på relationen mellan revisor och klient?                                  Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att utifrån existerande studier och forskningar            granska och analysera hur revisorns arbetssätt har påverkats i samband med            digitaliseringen och vilka konsekvenser det medfört för revisorernas relation till sina            klienter. Vidare studeras om det uppkommit nya faktorer som revisorn måste anpassa sig till. LÄS MER

 2. 2. Uppbyggnaden av ett personligt varumärke är en resa, inte en destination : En kvalitativ studie om personliga varumärken

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jens Sjöberg; Robin Lotthagen; [2019]
  Nyckelord :Personal branding; Marketing; Sports; Personligt Varumärke; Marknadsföring; Idrott;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to build knowledge about how young athletes can build their personal brand. Methodology: The study uses a qualitative approach in order to answer the research questions and the purpose of the study with a systematic literature review, to identify key factors for building a strong personal brand and apply these on a young athletes personal brand. LÄS MER

 3. 3. Hjärnforskning i företagsekonomins tjänst

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mattias Borg; [2019]
  Nyckelord :Neuropedagogik; Hjärnbaserat lärande; Företagsekonomi; Didaktik;

  Sammanfattning : Examensarbetet intresserar sig för Neuropedagogiken och på vilket sätt undervisning i Företagsekonomi kan utvecklas genom att ett sådant perspektiv tillförs. Under 2000-talet har både neurologisk forskning och försök att integrera denna i pedagogiska sammanhang utvecklats enormt. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens påverkan på effektivitet och teknologiska risker inom revisionsbranschen : En kvalitativ studie om effektivitet och digitala risker ur ett revisionsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jenny Efraimsson; Ebba Karlqvist; [2019]
  Nyckelord :Auditing; Digitalization; Efficiency; Technological risks; Information security risks; Auditing industry; Revision; Digitalisering; Effektivitet; Teknologiska risker; Informationssäkerhetsrisker; Revisionsbranschen;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa att digitalisering inte bara medför effektivare arbete, utan även att risker inom teknologi och informationssäkerhet uppkommit i revisionsbranschen till följd av en allt mer digitaliserad arbetsprocess. Studiens forskningsfråga lyder “Hur påverkas effektiviteten och vilka teknologiska risker har uppstått inom revisionsbranschen till följd av en allt mer digitaliserad arbetsprocess?”. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföringsmixens fortsatta betydelse, med hänsyn till digitaliseringen. : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Joel Lager; Pontus Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Marketing Mix; Digitalization; Big Data; Marknadsföringsmixen; Digitalisering; Big Data;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att diskutera hur marknadsföringsmixen kunnat bevarat sin betydelse över tid inom området marknadsföring, med hänsyn till de förändringar som digitaliseringen inneburit. Metod: Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. LÄS MER