Sökning: "Företagsekonomiska forskningsmetoder"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Företagsekonomiska forskningsmetoder.

 1. 1. Organisationsförändring inom komplexa organisationer -En fallstudie kring Lean Healthcare vid Universitetssjukhuset i Lund-

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filippa Jedeur-Palmgren; Gabriel Treschow; Jan Arnheim; [2012]
  Nyckelord :Organisationsförändring; Lean Healthcare; Universitetssjukhuset i Lund; John P. Kotter. ; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel Organisationsförändring inom komplexa organisationer - En fallstudie kring Lean Healthcare vid Universitetssjukhuset i Lund Seminariedatum 2012-01-12 Ämne/Kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare Jan Arnheim, Gabriel Treschow, Filippa Jedeur-Palmgren Handledare Rolf Larsson, Gert Paulsson Nyckelord Organisationsförändring, Lean Healthcare, Universitetssjukhuset i Lund, John P. Kotter. LÄS MER

 2. 2. Pågående arbeten på löpande räkning - alternativmetodens förhållande till god redovisningssed och ÅRL

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viveca Andersson; Christine Harding Nilsson; Elham Tizno; [2004]
  Nyckelord :God redovisningssed; Pågående arbeten; successiv vinstavräkning; ÅRL; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Vårt syfte är att analysera och diskutera vad som är god redovisningssed vid redovisning av pågående arbeten på löpande räkning och hur innebörden i god redovisningssed på detta område har påverkats av sambandet mellan redovisning och beskattning. Tonvikten ligger på det vi kallar alternativmetodens förhållande till god redovisningssed. LÄS MER