Sökning: "Företagsentré"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Företagsentré.

  1. 1. Utformning av företagsentré som speglar Autofrics kompetens och värden

    M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Jessica Henriksson; [2018]
    Nyckelord :Företagsentré; produktutvecklingsprocessen; formspråk; semantik; modeller;

    Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett examensarbete som utförts för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, vid Karlstads universitet. Projektet har handlat om att ta fram ett förslag på en entré till ett industriföretag. Företaget är Autofric AB i Hagfors, som tillverkar spiraler och skruvtransportörer. LÄS MER