Sökning: "Företagsförvärv due diligence"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Företagsförvärv due diligence.

 1. 1. GDPR:s påverkan på due diligence-processen vid ett företagsförvärv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Wahlberg; [2019]
  Nyckelord :GDPR; Företagsförvärv; Due diligence; personuppgifter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The commencement of the new data protection regulation, GDPR, entails increased requirements on companies when it comes to their processing of personal data. The due diligence that is carried out in connection with an M&A does in most cases contain some kind of processing of personal data. LÄS MER

 2. 2. Corporate Acquisitions - The Acquisition Process and Legal Considerations from the Perspective of the Acquiring Party

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Charlotte Brännström; [2019]
  Nyckelord :Banking Law; M A; Corporate Acquisitions; Acquisitions; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The amount of acquisitions has grown rapidly in Sweden during the past two decades and are today a very important strategic and financial decision for many companies. A corporate acquisition could also be a very big financial risk for the acquiring party. LÄS MER

 3. 3. Bibehållande av humankapital vid företagsförvärv. : En kvalitativ studie av svenska medicintekniska bolag.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :David Axelsson; Karl Pyk; [2019]
  Nyckelord :Human Capital; Mergers Acquisitions; Medtech; Onboarding; Key employee retention.; Företagsförvärv; Humankapital; Medicinteknik.;

  Sammanfattning : Mergers and acquisitions has become a common thing in recent years. Assets change owners in hope of creating synergies and desirable outcomes. Human capital, i.e. LÄS MER

 4. 4. Köparens undersökningsplikt vid ett företagsförvärv - Den artificiella intelligensens påverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Wahlberg; [2018]
  Nyckelord :associationsrätt; avtalsrätt; förmögenhetsrätt; artificiell intelligens; företagsförvärv; företagsbesiktning; köparens undersökningsplikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Antalet företagsförvärv har de senaste åren ökat och det finns indikationer på att en sådan trend kommer att fortlöpa. En annan trend på marknaden för företagsförvärv är framväxten av AI- teknologin som på olika sätt kan få konsekvenser för förvärvsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Advokaters rådgivningsansvar vid användande av artificiell intelligens : Särskilt om due diligence vid privata företagsförvärv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Magnusson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER