Sökning: "Företagsförvärv"

Visar resultat 1 - 5 av 390 uppsatser innehållade ordet Företagsförvärv.

 1. 1. Högre pris på grund av kris? En kvalitativ studie om Covid-19-pandemins påverkan på förvärvspremier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Augustsson; Therese Lilja; [2021-06-30]
  Nyckelord :Företagsförvärv; M A; förvärvspremie; Covid-19; kris; Acquisition; M A; acquisition premium; Covid-19; crisis;

  Sammanfattning : Background: Acquisitions are a central phenomenon in the business market and despite thefact that 2020 was a year including a pandemic such as Covid-19, theacquisition market has continued to grow. An important part of an acquisitionis the valuation and pricing, which risks being affected during a crisis suchas Covid-19, where forecasts become more uncertain. LÄS MER

 2. 2. Ägarförbehåll och verksamhetsöverlåtelser - En utredning av möjligheten att förbehålla sig äganderätten till en verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Bröme; [2021]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; sakrätt; säkerhetsrätt; krediträtt; ägarförbehåll; äganderättsförbehåll; förbehållsklausuler; företagsöverlåtelser; verksamhetsöverlåtelser; företagsförvärv; retention of title clause; business transfer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the market of capital goods, a retention of title clause is a common and easy way for a creditor to get security for the payment. The purpose of this thesis is to investigate the possibilities for a seller of a business to use a retention of title clause, and get indefeasible protection, when he or she sells the business. LÄS MER

 3. 3. Ropar marknaden varg vid annonsering av företagsförvärv?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hugo Jönsson Svenmo; Carl Langkilde Nilsson; Axel Brommesson Lundholm; [2021]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Advokatens Rådgivaransvar vid Användandet av Artificiell Intelligens i Samband med Due Diligence

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Zackaria Zerroug Strömstedt; [2021]
  Nyckelord :skadeståndsrätt; Artificiell intelligens; Artificial Intelligence; Rådgivaransvar; Professionsansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lawyers have long been looking for ways to streamline their work and best serve the client's interest. Artificial intelligence has emerged as the most praiseworthy technique for achieving great efficiencies in the lawyer's duties. LÄS MER

 5. 5. Högteknologiska förvärv, värdeskapande eller inte? : En eventstudie på svenska bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Bergman; Filip Larsson; [2021]
  Nyckelord :Högteknologiska förvärv; Sverige; värdeskapande; eventstudie; onormal avkastning; relativ storlek;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker ifall högteknologiska förvärv är värdeskapande eller inte i  Sverige. I tidigare forskning råder det skiljaktiga meningar huruvida företagsförvärv är  värdeskapande överhuvudtaget. I högteknologiska bolag är innovation och kunskap centralt  vilket kan påverka framgången för förvärv. LÄS MER