Sökning: "Företagsfinansiering"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Företagsfinansiering.

 1. 1. Orsaker till ökad användning av marknadsfinansiering och medföljande risker vid sämre marknadsförhållanden : En studie av kommersiella fastighetsbolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emelie Landström; Filip Lassfolk; [2022]
  Nyckelord :Corporate finance; Capital structure; Real estate; Inflation; Interest rate; Företagsfinansiering; Kapitalstruktur; Fastigheter; Inflation; Ränta;

  Sammanfattning : Fastighetssektorn är en kapitalintensiv bransch och under de senaste åren har det skett en förändring i hur fastighetsbolag väljer att finansiera sin verksamhet. Bolagen har stegvis minskat andelen traditionella banklån och övergått till att finansiera sig mer och mer via kapitalmarknaden med instrument som obligationer, certifikat, hybridobligationer samt preferensaktier och D-aktier. LÄS MER

 2. 2. Market Timing Theory of Capital Structure : A Panel Data Regression Study of Swedish Real Estate Firms

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Gustav Kornher; Oliver Stiernström; [2022]
  Nyckelord :Capital Structure; Market Timing Theory; Corporate Finance; Real Estate Economics; Kapitalstruktur; Market-timing; Företagsfinansiering; Fastighetsekonomi;

  Sammanfattning : In 2002, Baker and Wurgler posited that capital structure is the cumulative outcome of past attempts to time the equity market. Due to this theory´s recent introduction it has not been subjected to the same comprehensive testing as other financing theories. LÄS MER

 3. 3. Is Green the New Normal? : Incentives for Green Financing Within the Swedish Real Estate Sector

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :William Sääf; Wilhelm Jonasson; [2022]
  Nyckelord :Green financing; EU Taxonomy; Real estate; Grön finansiering; EU Taxonomi; Fastigheter;

  Sammanfattning : During the past years sustainability within the Swedish real estate financing market has experienced remarkable growth. Continued progress is predicted as new EU regulations, the EU Taxonomy, will be implemented. LÄS MER

 4. 4. Företagsstrategi och kapitalstruktur : en kvantitativ studie om hur företagets strategiorientering påverkar dess kapitalstruktur, med fokus på svensk hälsovårdssektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Hai Nguyen; Dejan Spasovic; [2021]
  Nyckelord :Capital structure; Strategy; Miles and Snows; Debt financing; Equity financing; Leverage; Kapitalstruktur; Strategi; Miles och Snow; Skuldfinansiering; Aktiefinansiering; Skuldsättningsgrad;

  Sammanfattning : Företagsfinansiering är ett väl diskuterat ämne de senaste årtionden. Alla beslut som fattas av företagsledningen innebär finansiella konsekvenser för företaget. Ett av de viktigaste områdena inom företagsfinansiering är kapitalstrukturen, som handlar om hur stor företagets totala skulder är i förhållande till det egna kapitalet. LÄS MER

 5. 5. Affärsstrategier för butik-och kontorsfastigheter : En kvalitativ studie om affärsstrategier utifrån fastighetsbolags perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Alice Möller; Diana Morales; [2021]
  Nyckelord :Business strategies; commercial properties; retail properties; office properties; Affärsstrategier; kommersiella fastigheter; butiksfastigheter; kontorsfastigheter;

  Sammanfattning : Titel: Business strategies for retail and office properties,  A qualitative study of business strategies from a real estate company perspective.  Subject: Bachelor’s thesis in business administration specialization business management 7,5 credits and corporate finance and property valuation 7,5 credits Author: Alice Möller & Diana Morales Keywords: Business strategies, commercial properties, retail properties, office properties  Problem statement: How does the market look like for retail and office properties? How are business strategies implemented for retail and office properties and how are uncertainties taken into account? What factors influence the strategy decision regarding commercial real estate?  Purpose: The purpose of the study is to describe how property owners business strategies are adapted and executed and how uncertainty in the retail and office properties is taken into account. LÄS MER