Sökning: "Företagsimage"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Företagsimage.

 1. 1. All publicitet är bra publicitet, eller? : En kvalitativ studie om hur företagsimage påverkas av negativ publicering

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Dennis Mikkelsen; Sabina Andersson; Tobias Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Image; CSR; Lojalitet;

  Sammanfattning : Date: 2022-01-12 Level: Bachelor thesis in Business administration, 15 cr Academy: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Sabina Andersson, Tobias Gustafsson, Dennis Mikkelsen Title: All publicity is good publicity, right? - A qualitative study of how corporate image is affected by negative publicity. Tutor: Ulf Andersson Keywords: Brand image, corporate identity, negative publicity, loyalty. LÄS MER

 2. 2. Sortimentsreducering för ökad lönsamhet : En fallstudie hos företaget Edsbyn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Stephanie Inostroza Galvez; Suleiman Feizi; [2021]
  Nyckelord :Assortment reduction; assortment planning; flexibility; ABC-analysis; assortment variation; category management; corporate image; Porters five forces model; modular products; standardized products; Sortimentsreducering; sortimentsplanering; flexibilitet; ABC-analys; sortimentsvariation; kategoristyrning; företagsimage; Porters femkraftsmodell; modulära produkter; standardiserade produkter;

  Sammanfattning : Sortiment är hos många företag väldigt stort vilket leder till att företag inte kan hantera sina produkter rätt. Problematiken är att kunderna får för mycket valmöjligheter när det erbjuds ett helt produktsortiment. LÄS MER

 3. 3. Implementation of a Value-Based Pricing Model for a Customised Metal Recycling Solution

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Melika Abedi; Elin Thun; [2020]
  Nyckelord :Stainless Steel Industry; Metal Recovery; Sustainability; Material Reuse; Circular Economy; Customer Value; Pricing Management; Pricing Models; Value-Based Pricing; Rostfria Stålindustrin; Metallåtervinning; Hållbarhet; Materialåteranvändning; Cirkulär Ekonomi; Kundvärde; Prishantering; Prissättningsmodeller; Värdebaserad Prissättning;

  Sammanfattning : As the stainless steel industry continues to grow, so does the environmental impacts generated by the various production processes. Such impacts not only affect the environment but pose great health concerns for humans and other living things. Therefore, it is necessary for all stakeholders to continuously improve their sustainability work. LÄS MER

 4. 4. Att skapa en image genom butikens miljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Lyppert; Li Malmberg Wahle; [2017]
  Nyckelord :Corporate identity; Corporate image; Communication; Store design; Store interior; Multibrand store; Företagsidentitet; Företagsimage; Kommunikation; Butiksmiljö; Butiksdesign; Multibrandbutik;

  Sammanfattning : Increasing competition in the market place has made business ever tougher for the multibrand store. In order to create new customers as well as keeping existing customers loyal, companies must create and maintain a strong brand identity and project a strong brand image within their chosen segment. LÄS MER

 5. 5. Online banking - det framtida bankkonceptet : En kvantitativ studie om kundlojalitet och dess bakomliggande faktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Rikard Ibrahim; Christian Kackarovski; [2017]
  Nyckelord :Online banking; digitalization; customer loyalty; trust; corporate image; technical maturity; service quality; Online banking; digitalisering; kundlojalitet; förtroende; företagsimage; teknikmognad; servicekvalitet;

  Sammanfattning : Online banking är den mest framträdande faktorn till följd av digitaliseringen inom den finansiella världen. Det nya bankkonceptet har gett upphov till nya hot och utvecklingsmöjligheter bankerna har tvingats att anpassa sig till. LÄS MER