Sökning: "Företagsledare"

Visar resultat 1 - 5 av 264 uppsatser innehållade ordet Företagsledare.

 1. 1. Attitudes towards corporate environmental responsibility among future business leaders : A field study on students in Denpasar, Indonesia

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fanny Baudlot; Emil Engholm; [2019]
  Nyckelord :Corporate Environmental Responsibility; sustainability; environment; waste; plastic; attitudes; Denpasar; Bali; Indonesia; students; companies; Corporate Environmental Responsibility; hållbarhet; miljö; avfall; plast; attityder; Denpasar; Bali; Indonesien; studenter; företag;

  Sammanfattning : This is a quantitative case study in which attitudes towards Corporate Environmental Responsibility (CER) among management students at Udayana University in Denpasar on the island of Bali in Indonesia, have been investigated. The aim of the study is to investigate the attitudes towards CER among future business leaders in Bali. LÄS MER

 2. 2. Marknadsorientering bland lantbruksföretag : en litteraturstudie kring marknadsorientering och dess relevans för svenska lantbruksföretag

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Christian Gustafsson Valtersson; [2019]
  Nyckelord :Marknadsorientering; lantbruksföretag; värdeskapande; lönsamhet; konkurrenskraft; market orientation;

  Sammanfattning : Svenska lantbruksföretag agerar idag på en global marknad med allt ökande konkurrens och krav på effektivitet. Enligt utredningar på uppdrag av regeringen så behövs det en ökad kunskap om marknaden för att kunna stärka företagens lönsamhet och konkurrenskraft (Statens offentliga utredningar 2014). LÄS MER

 3. 3. Bankmarknadens praktiska hållbarhetsarbete : en fallstudie på tre banker inom den svenska banksektorn

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Stina Sköld; Edward Svensson; [2019]
  Nyckelord :hållbar utveckling; bank; transparens; intressenter; hållbara investeringar; risker; miljö; Corporate branding; legitimitet; regelverk;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna påverkar oss alla och genom att citera Ban Ki-Moon: “Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringar” (Lunds Universitet, 2018) kan vi sammanfatta det som att drastiska förändringar behöver ske för vårt sätt att leva. I annat fall kommer miljön skadas ännu mer vilket kommer få konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Generationsskifte som strategi i familjeföretag : Fallstudier om hur den yngre generationen upplever sin roll som efterträdare med fokus på familj, strategi och generationsskiften

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Dorine Melkie; Monica Samardzic; [2019]
  Nyckelord :family business; generational succession; strategy; generations; knowledge transfer; familjeföretag; generationsskifte; strategi; generationer; kunskapsöverföring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att lyckas med ett generationsskifte i familjeföretag kräver många sammanfallande omständigheter för att bli optimalt. På grund av att familjeföretag utgör en unik organisationsform som bygger på samspel mellan familj och företagande, beskrivs omständigheterna vara av både formell och informell karaktär. LÄS MER

 5. 5. Utdelningspolicy i Svenska Företag : En kvantitativ studie som undersöker finanskrisens effekter på svenska företags utdelningspolicy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anna Styf; Augustine Iranyongeye; [2019]
  Nyckelord :Utdelningspolicy; utdelning; finanskrisen; investerare; företagsledare;

  Sammanfattning : Finanskrisen 2007–2009 började i USA och spred sig över hela världen. Sverige påverkades också av den genom att bland annat landets export minskade, vilket bidrog till att BNP minskade. LÄS MER