Sökning: "Företagsledning"

Visar resultat 16 - 20 av 3677 uppsatser innehållade ordet Företagsledning.

 1. 16. Does Boardroom Gender Diversity Affect Firm Financial Performance? : A quantitative study surveying 32 Swedish companies over the years 2011-2014

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Jacob Elander; [2018]
  Nyckelord :Board of directors; corporate governance; firm value; women; gender; diversity; performance.; Styrelser; företagsledning; kvinnor; kön; jämställdhet; prestanda; kvotering;

  Sammanfattning : The board of directors holds a key position in corporate governance. The board is responsible for the strategy and development of the firm. The gender composition of the board can affect the quality of this operating procedure by changing the dynamic of the group. LÄS MER

 2. 17. Large scale companies and the challenge of being innovative: the integration of external startups

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :AUGUSTIN YANN DUMAS; [2018]
  Nyckelord :large scale company; corporate venturing; startup; incubator; accelerator; innovation; business model canvas; customer value proposition; storskalig företag; företagsledning; uppstart; inkubator; accelerator; innovation; affärsmodellduk; kundvärdesförslag;

  Sammanfattning : During the 20th century, Large Scale Companies (LSCs) mindset was all about minimizing risks and maximizing profits. On top of this, they were heavily relying on intellectual property – culture of secret – and they were shaped to exploit rather than to explore. In this context, open innovation brought a completely new approach. LÄS MER

 3. 18. Utdelningsförändringar: Signal om lönsamhet? : En kvantitativ studie om samband mellan förändrad utdelning och framtida lönsamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tim Lindblom; Jonas Hajek; [2018]
  Nyckelord :Dividend change; profitability; signaling theory; Utdelningsförändring; lönsamhet; signaling theory; utdelning; signaler;

  Sammanfattning : Utdelning har sedan tidigt 1600-tal använts av företag som ett verktyg att ge dessinvesterare avkastning för deras investering, vilket än idag är utdelningens huvudsakligafunktion. Vedertagna teorier har dock ifrågasatt företagsledningars motiv till att betalautdelningar, och menar att de kan användas som ett verktyg att signalera om företagetsframtid, något som till viss del fått stöd i tidigare forskning. LÄS MER

 4. 19. NumberONE, med visionen att bli Sveriges bästa bostadsbolag : Enfallstudie om kvalitets- och verksamhetsutveckling

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Cathrine Göransson; Elisabeth Jonback; [2018]
  Nyckelord :values; TQM; Quality management; quality award; leadership; värderingar; Hörnstensmodellen; kvalitets- och verksamhetsutveckling; Utmärkelsen svensk kvalitet; ledarskap;

  Sammanfattning : Att göra kvalitets- och verksamhetsutveckling   till en ledningsfråga har skattats som en av de största utmaningarna av   chefer och ledare. Offensiv kvalitetsutveckling är en vedertagen modell som   grundar sig på värderingar, arbetssätt och verktyg vilka har en avgörande   betydelse för framgångsrik kvalitets- och verksamhetsutveckling. LÄS MER

 5. 20. Relationen mellan ledarskap och hållbarhet : En fallstudie vid Transdev Sverige AB

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Madeleine Backman; Iselin Paulseth Sandvold; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; Corporate sustainability CS ; Corporate Social Responsibility CSR ; leadership; sustainability leadership; top management; Hållbarhet; Corporate sustainability CS ; Corporate Social Responsibility CSR ; ledarskap; företagsledning;

  Sammanfattning : Problematisering: Företag står inför utmaningar som handlar om att inkludera hållbarhetsbegreppets tre dimensioner: det ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvaret. Påtryckningar ökar från samhällets olika intressenter, som sätter press på att företag och företagsledare agerar ansvarsfullt. LÄS MER